Gud er trofast

  • Første Kongebok 19:10 (BGO)

    Da sa han: «Jeg har vært meget nidkjær for Herren, Hærskarenes Gud. For Israels barn har sviktet Din pakt, revet ned altrene Dine og drept profetene Dine med sverdet. Jeg er alene igjen, og de prøver å ta mitt liv.»


«Jeg er alene igjen»

Jeg har ofte hørt predikanter snakke foraktende om Elias depresjon da han følte at han var den eneste som var igjen av dem som var trofaste mot Herren. (1 Kongebok 19:14). De fleste av disse predikantene ser ut til å ha store problemer med å ha sympati for en mann som noen dager før hadde kalt ild ned fra himmelen, men som nå flyktet fra en kvinne. De som ser ned på denne motløse og nedslåtte profeten ser ut til å være stolte av sin egen selvtilstrekkelighet og popularitet. De har åpenbart aldri vært i det hullet hvor denne store Guds mann nå befant seg. De tror at dette gjør dem overlegne en mann som så akutt kjente smerten ved avvisning og ensomhet.

Det de ser ut til å glemme er at Elia ikke var unik i sin fortvilelse og ensomhet. Nesten alle Guds menn i Bibelen befant seg i en lignende situasjon. Moses flyktet til en utkant, og brukte 40 år på å gjete en gjeng villfarne sauer helt til alle hans håp og drømmer om storhet var døde. Kan du forestille deg frykten, tvilen og frustrasjon Moses måtte takle da han måtte ta et oppgjør med sine tapte privilegier, og den tilsynelatende hensiktsløsheten i hans nomadetilværelse etter å ha bodd i palassene i Egypt?

Job uttrykte åpenlyst frustrasjonene sine i kapittel etter kapittel med klager etter å ha mistet alt, bortsett fra en kone som hånet ham for hans ulykke, og tre "venner" som anklaget ham for alle slags innbilte synder. Når du leser gjennom profetene i Det gamle testamente, vil du finne at hver enkelt av dem følte smerten ved ensomhet og håpløshet da de så alle rundt seg forlate den levende Gud for stumme avguder. Ikke én av disse mennene var populære. Mange av dem ble fengslet av kongene og falskt anklaget av datidens horder av falske profeter. Mange av dem fikk forbud mot å forkynne, og tok derfor til å skrive ned sine profetier.

Det nye testamentet åpner med beretningen om døperen Johannes som frimodig kunngjorde Jesus som Messias. Likevel, like etter, blir han kastet i fengsel, hvor håpet og troen hans sakte ble svekket inntil han til og med stilte spørsmål ved om Jesus virkelig var den lovede Messias. (Matteus 11:3).
På slutten av Paulus’ tjeneste så han seg rundt, og oppdaget at han og Timoteus var de eneste av de mange forkynnerne som var likesinnede, og at alle de andre søkte sine egne interesser. (Filipperne 2:21). Etter en av høringene hans i Roma ser det ut til at han føler det samme som Elia gjorde da han sa: «Ved mitt første forsvar var det ingen som stod med meg, men alle forlot meg. Måtte det ikke bli dem tilregnet!» (2 Timoteus 4:16). De siste profetene i Bibelen er ikke noe annerledes. Johannes ble forvist til ensomhet på Patmos, og de to siste profetene vil bli avvist og drept på gatene i Jerusalem.


Selv ikke Jesus var immun mot smerten ved avvisning. En dag fulgte tusenvis ham, og nøt de gratis måltidene han ga dem. Noen dager senere forkynte han i Kapernaum, da folk begynte å vende ham ryggen og forlate ham inntil han så ut til å sitte igjen med bare de tolv. Jeg kan forestille meg motløsheten i stemmen hans da han snudde seg mot dem og spurte «Vil også dere gå bort?» (Johannes 6:67). Kan du ane skuffelsen og forlattheten i blikket hans da han snudde seg for å se på Peter, som tre ganger benektet at han i det hele tatt kjente Jesus? Mens han hang på korset, forlot nesten alle Ham. Til slutt vendte til og med hans Far seg bort. 

Elias’ opplevelse var altså ikke unik; den var felles for enhver Guds mann gjennom hele Bibelen.  Det er heller ikke noe annerledes i dag. De som vil stå for og tale sannheten er ikke populære, men blir ofte baktalt, avvist og sett ned på. Jesus sa at det ville bli slik. «En tjener er ikke større enn sin herre. Har de forfulgte meg, skal de forfølge dere. Har de holdt mitt ord, skal de også holde deres. Men alt dette skal de gjøre mot dere for mitt navns skyld, siden de ikke kjenner ham som har sendt meg.» (Johannes 15:20,21)
Så når forkynnere prøver å se lett på den fortvilelsen og desperasjonen som mange av oss føler, erklærer de ganske enkelt at de ikke følger i fotsporene til Han som ble "foraktet og forkastet av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom"...  Folk skjulte sitt ansikt for Ham. Han var foraktet, og vi aktet ham for ingenting." (Jesaja 53:3).
Ikke la dem komme til deg! Når brødrenes anklager prøver å ta motet fra deg fordi du ikke er populær. Når de prøver å kaste skyldfølelse på deg; gled deg fordi du blir funnet verdig til å bli delaktig i hans lidelser. (1. Pet 4:13).
Det er i mørket og i motløshetens tomhet, skuffelse og forlatthet, at vi virkelig oppdager den vennen som holder seg nærmere til oss enn en bror (Ordrpr. 18;24). Når vi kikker oss rundt og ser folk falle fra og snu seg bort en etter en, må vi la oss oppmuntre av hans løfte: «Jeg skal aldri forlate deg og aldri svikte deg.» (Hebreerne 13:5)

Sanne kristne og sanne kristne ledere er ikke som politikere, hvis suksess måles etter deres popularitet. Vi bør aldri la denne verdslige tankegangen få oss til å føle at vi har mislyktes bare fordi folkemengdene ikke omfavner oss. Vår suksess måles av Én alene. Han leter ikke etter de som er mest populære, men etter de som er mest trofaste. En av forbannelsene som har kommet over menigheten i dag, er oppfatningen av at en predikant eller en kirke kan vurderes på bakgrunn av dens størrelse og popularitet. Dette har aldri vært Guds målestokk. Noah var én i en hel verden. Bare to av 600 000 israelitter kom inn i det lovede land. Av de tusener fra Juda som var i Babylon, var det bare tre som ikke bøyde seg for gullbildet. Jesu tjeneste i Judea medførte kun 120 samlet på den øvre sal. Paulus og Timoteus var de to eneste i sin generasjon hvis tjeneste ikke var sentret rundt dem selv.

Dette er ikke annerledes i dag. Vil du at alle skal synes du er fantastisk, og ved det bli avvist av Han som kalte deg - eller vil du oppdage et intimt fellesskap med den fjerde mannen i ovnen? 
Jeg vet at det ikke er lett. Det er aldri behagelig når noen snur seg bort fra deg for femtende gang. Men Herren er trofast, og mens Elias ropte til Herren, møtte Herren ham. Herren forsikret også Elia, slik han gjør med oss, at det er andre som også har vært trofaste, og at det vil være de som vil fortsette arbeidet etter at vi har gått videre. (1 Kong 19:16).