Levende offer

 

«Jeg vil prise Deg, for ved fryktinngytende gjerninger er jeg blitt et underverk. Underfulle er Dine gjerninger, og min sjel vet det så vel» (Samle 139;14)

 

Vi lever i en kultur med et enormt, langt på vei usunt og sykelig, kroppsfokus. Enten det skyldes mobbing fra andre eller helt andre grunner, kan vi ofte føle at aspekter ved vårt utseende forårsaker problemer med andres syn på oss. Det sminkes, slankes og trenes til «den store gullmedalje» i et forsøk på å «øke sin verdi» i egne og andres menneskers øyne.

 

Faktum er at vi neppe noen gang klarer gjøre å kroppen vår så attraktiv for andre som vi kanskje drømmer om. Det finnes sider ved de fleste av oss som vi alltid har ønsket at vi kunne ha forandret på. Selv om vi kommer oss i form, eller har råd til kosmetisk kirurgi, vil det oftest alltid være NOE vi syns er «feil» ved vårt eget utseendet. Vi vil aldri helt nå den standarden vi mener er nødvendig.

 

Evangeliet er gode nyheter, ikke bare for våre sjeler, men også for våre kropper. Dagens instagram-generasjon har stort behov for å få tak i også denne siden av evangeliet. Bibelen forteller oss at Jesus har kjøpt oss gjennom sin død. Som et resultat tilhører vi Ham nå: 

 

«Eller vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for Den Hellige Ånd, som er i dere, som dere har fra Gud, og at dere ikke tilhører dere selv? Dere ble kjøpt med en høy pris. Gi derfor Gud ære med deres kropp og i deres ånd, for begge hører Gud til». (1.Kor.6: 19–20)

 

«Jeg ber dere derfor på det sterkeste, søsken, ved Guds barmhjertighet, at dere framstiller deres kropper som et levende, hellig og velbehagelig offer for Gud. Dette er deres åndelige gudstjeneste» (Rom 12:1)

 

Om Jesus skriver Jesaja:
«…for Han var så mishandlet at Han ikke vare som en mann å se til, av skikkelse var Han ikke lik andre menneskebarn…» (Jes. 52;14)

 

«…Folk skulte sitt ansikt for Ham. Han var foraktet…» (Jes. 53;3)

 

Han vet hvordan det føles å være så fysisk frastøtende at folk ikke en gang orker å se på deg.

 

Faktum er at vi alle kommer til en tid da vi vil ha passert vårt fysiske beste. Vi vil ikke være så sterke som vi en gang var. Vi vil ikke ha det utseendet som vi en gang hadde, uansett hvor vakkert det måtte ha vært. Glansdagene, hvis de noen gang virkelig eksisterte, er nå parkert i fortiden .

«Ikke bare det, men også vi som har Åndens førstegrøde sukker med oss selv og venter med iver på barnekåret, vår kropps forløsning» (Rom. 8:23).


«Han skal forvandle vår forgjengelige kropp, så den blir likedannet med Hans herlighetskropp» (Fil. 3;21).

 

«For kroppslig øvelse er nyttig til noe, men gudsfrykt er nyttig til alt, og den har løfte både for det livet som er nå, og for det som skal komme» (1. Tim. 4:8)