Geir Otto Holmås

har skrevet boken "Ved en korsvei" som jeg har lest og kan anbefale: https://www.norli.no/ved-en-korsvei-2