En annen Jesus kaller på deg?

"Dere har glemt formaningen som taler til dere som til sønner: Min sønn, forakt ikke Herrens formaning! Bli heller ikke motløs når du refses av Ham. For den Herren elsker, formaner Han, og Han hudstryker hver sønn Han tar seg av. Når dere må holde ut formaning, er det Gud som behandler dere som sønner. For hvilken sønn er det en far ikke formaner? Men hvis dere er uten formaning, som alle har fått sin del av, da er dere uekte barn og ikke sønner. (Heb. 12:5-8)

 

På noen kvinnemøter jeg pleide å gå på for noen år siden, ble andaktsboken «Jesus kaller på deg» av Sarah Young alltid varmt anbefalt. Det endte med at jeg leste de små andaktene hver morgen i ca to år. Jeg opplevde dette som en god start på dagen. På en reise sammen med venner i 2016 ble jeg imidlertid overraskende gjort oppmerksom på at det var noe som ikke stemte med denne enormt populære og utbredte boken. Jeg hadde ikke oppdaget dette selv, og hadde først litt problemer med å tro det jeg hørte. Etter dette startet mine egne undersøkelser, og jeg kom i den forbindelse over Warren B Smiths undervisning. Jeg har funnet ham å være svært troverdig. Han har gitt ut flere traktater om New-Age-forførelse, og har også egen Youtube-kanal med viktig undervisning som savnes i våre menigheter.
Uten kunnskap farer folket vill. Når vi blir gjort oppmerksom på villfarelse, er det viktig at vi har vilje til selv å undersøke saken, ikke bare avvise all formaning som løgn og sur kritikk. Gjør vi det siste, vil vi i våre dager garantert bli ført vill. Nedenfor følger en oversettelse av Warren B Smiths traktat «Changing Jesus Calling» (https://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=16349). Han har også skrevet boken «Another Jesus calling».
Traktaten er blitt oversatt til norsk med tillatelse fra Lighthousetrails for ikke kommersielt bruk. Innholdet gjelder i første rekke amerikanske utgaver, men etterprøvinger av innholdet i boken gjelder også tidligere utgave på norsk. Jesus Calling = Jesus kaller på deg.
Feilene i andaktsboken kan virke subtile. Det groveste er egentlig at Sarah Young ved å kanalisere budskap som utgis for å være fra Jesus selv, egentlig legger til Skriften, noe Skriften selv strengt forbyr. (Åp. 22. 18-19)

 

Er Sarah Youngs Jesus en annen Jesus som kaller?

https://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=16349

Warren B. Smith er en tidligere New-ager som sammen med sin kone har viet livet sitt til å avsløre New-age-infiltrasjon i den kristne menighet/kristenheten. Hans produkter er bl.a. å finne via linken til hjemmesiden ovenfor. Han er også å finne på egen hjemmeside:http://www.warrenbsmith.com// og https://www.youtube.com/results?search_query=Warren+B+Smith

 

Hva om du var en stor utgiver av bøker, som Thomas Nelson, og du plutselig oppdaget at din mega-bestselgende bok «Jesus Calling» (Jesus kaller på deg), var inspirert av en kanalisert New-age bok?
Og hva om du i tillegg fant ut at noen av «budskapene» som din forfatter «mottok» fra hennes «Jesus», i virkeligheten ikke var fra Jesus, fordi de motsier hva den virkelige/sanne Jesus Kristus sier i Bibelen?  Hva om din bestselgende forfatter har introdusert flere andre dilemmaer i boken sin som, din vanligvis skarpe, utgiver på en eller annen måte har oversett? Hva ville du ha gjort dersom disse problemene allerede befant seg på sidene til ti millioner tidligere publiserte bøker? Dersom du ønsket å være rettferdig overfor dine lesere, ville du ha tatt hånd om disse kontroversene så fort du ble gjort kjent med dem. Imidlertid; dersom du var mer interessert i å beskytte ditt produkt enn å beskytte sannheten, så ville du gjort alt som stod i din makt for å få disse dilemmaene til å forsvinne. En ting er sikkert, Sarah Young og Thomas Nelson har fått noen av de kontroversielle punktene til å plutselig forsvinne i noen av sine nyere utgivelser av «Jesus Calling» - aller mest i en spesiell 10-års jubileumsutgave, utgitt 30. september 2014.

 

Sammenligning med Watergate-kassettene

Kanskje har Sarah Young og Thomas Nelson systematisk fjernet kontroversielt materiale fra «Jesus Calling» ved å plukke opp idéen fra de savnede atten-og-et-halvt minutts-kassettene fra Richard Nixons Watergate skandale?  Ved å legge til, trekke fra, klippe, lime, samt fjerne problematiske ord, setninger, og til og med hele avsnitt, nøler ikke Sarah Young og hennes utgiver med å legge ord i munnen på deres «Jesus» - og endatil å fjerne andre. Men på samme måte som med Watergate-kassettene, så gjør de fjernede bevisene mer for å avsløre dilemmaene enn de gjør for å tildekke dem.

 

"En annen Jesus" kaller

Høsten 2013 ble min (Warren B Smith) bok«En annen Jesus» kaller»(«Another Jesus calling»),utgitt på Lighthouse Trails Publishing. https://www.amazon.com/Another-Jesus-Calling-Warren-Smith/dp/0989509338. (Kan også kjøpes på https://www.bookdepository.com/search?searchTerm=another+jesus+calling&search=Find+book )

Jeg var ikke den først personen til å uttrykke bekymring over andaktsboken «Jesus kaller på deg», men det var ikke mye som var blitt skrevet om den inntil da. Da våre bekymringer ble publisert, ble tydeligvis Sarah Young og Thomas Nelson klar over våre innvendinger. Uten et ord til forklaring, har betydelige endringer blitt gjort i senere utgaver av «Jesus Calling». Med en «nå ser du det, nå ser du det ikke»-redigering, så forsvant plutselig noen av deres hoveddilemmaer fra bokens sider. For å illustrere hvor langt Sarah Young og Thomas Nelson har gått for å beskytte boken sin og den mange-millioner dollars-industrien som «Jesus Calling» er blitt, vil jeg komme med fem konkrete eksempler (det finnes mange flere) for å demonstrere hvordan lesere av «Jesus Calling» har blitt behandlet og manipulert. Ikke misforstå: skadebegrensning er i full sving hos Thomas Nelson, noe som kommer tydeligst til syne i
10-års jubileumsutgaven av Sarah Youngs bok.

Bilde fra forord i bokens 3. opplag utgitt på Hermon forlag i 2014

 

Jesus calling er inspirert av boken: God Calling (Norsk: «Når Gud Kaller»)1 . I et intervju med Christian Broadcasting Network, (CBN), sier forfatter Sarah Young at hennes «reise» med Jesus Calling, begynte med boken God Calling. Hun sier:

«Min reise begynte med en andaktsbok (God Calling) skrevet i 1930-årene av to kvinner som praktiserte «å vente i Guds nærvær» og som skrev ned de budskapene de fikk mens de «lyttet». Omtrent ett år etter at jeg begynte å lese denne boken, begynte jeg å undres på om jeg også kunne motta budskap i løpet av den tiden jeg hadde mine samtaler med Gud… Så jeg bestemte meg for å «lytte» til Gud med penn i hånden, og skrev ned alt jeg følte han sa». 2 (Originalboken i parentes)

Men Sarah Young og hennes utgiver gikk på en eller annen måte glipp av det faktum at God Calling er en kanalisert* New-age bokGod Calling er en samling av kanaliserte budskaper, presentert i form av daglige andakter. Budskapene ble kanalisert gjennom to engelske kvinner i 1930-årene og kunne lett fått tittelen Jesus Calling fordi de visstnok var diktert av «den levende Kristus selv». 3

New-age troens leksikon (The Encyclopedia of New Age Beliefs), utgitt av Harvest House Christian forlag, beskriver klart God Calling som en kanalisert bok. I sitt lange kapittel om kanalisering og åndelig diktat, forklarer forfatterne/apologetene John Weldon og John Ankerberg at kanalisering er en form for New-age «mediumitet» som er en forbudt praksis i Bibelen. (5. Mos. 18, 9-12)4 Under undertittelen: «Etterligninger av Kristendommen», beskriver disse forfatterne God Calling som en New-age-bok som er full av fornektelser av Bibelsk lære,5  som «listig oppfordrer til synsk utvikling og spiritistisk inspirasjon under dekket av å være Kristi personlige ledelse…. man feiltolker også ofte Skriften»6. Likevel skrev Sarah Young at det var God Calling som inspirerte henne til å motta hennes egne budskap fra «Jesus». I sin originale introduksjon til Jesus Calling, lovpriser Sarah Young God Calling som «en skatt for meg».

Sitat Sara Young:
«I løpet av det samme året begynte jeg å lese God Calling, en andaktsbok skrevet av to anonyme «lyttere». Disse to kvinnene ventet i stillhet i Guds nærvær med penn og papir foran seg og skrev ned hilsenene de fikk fra Ham. Budskapene er skrevet i første person, der «jeg» er Gud. Mens vi bodde i Japan, fikk jeg denne boken tilsendt fra noen i USA. Jeg leste den ikke den gangen, men tok den likevel med meg på flyttelasset to ganger. Seks-sju år senere ble denne lille boken en stor skatt for meg. Den samstemte forunderlig godt med min lengsel etter å leve i Jesu nærvær
7» (tekst uthevet). (Se bildet over fra Hermons norske utgave i 2014)

 

Skadebegrensing 1:

I nyere utgaver av Jesus calling, inkludert 10-års-jubileumsutgaven, har det foregående avsnittet, som omhandler God Calling, blitt fjernet fra forfatterens lange introduksjon.(NB: Dette gjelder ikke den norske utgaven, så langt oversetter har informasjon, men der er kommet en «oppfølger», som kanskje er en oversettelse av denne utgaven.) Ingen forklaring. Ingen unnskyldning. Ingenting. Plutselig er omtalen av God Calling helt bort;  hvordan den har inspirert henne til å motta hennes egne «budskap» fra «Jesus» , samt hvordan den var en «skatt» for henne. Hennes tidligere lovprisning av God Calling hadde blitt problematisk, siden det tydeligvis hadde dratt oppmerksomheten mot New-age-sammenligninger av hennes egen bok. Det hadde også blitt klart at hennes opprinnelige anerkjennelse av God Calling, bidro til å gjøre denne New-age boken populær blant troende! Mens kristne ledere har vært underlig tause om Jesus Calling, var det den sekulære pressen som tok Sarah Young og Thomas Nelson «i skole» for å forandre og utelate problematisk materiale i sin bestselgende bok. Ruth Graham skrev en artikkel i The Daily Beast, en populær amerikansk nyhets- og opinionsnettside (tidligere assosiert med magasinet Newsweek), hvor hun etterspurte forandringene som var gjort i Sarah Youngs originale introduksjon.

Graham skrev:
 «Den siste utgaven av «Jesus Calling» inneholder noen vesentlige forandringer. Avsnittet om God Calling har blitt slettet, og referanser om mottatte «budskap» har blitt endret til det mindre mystiske og moderate «skrifter og andakter». I et avsnitt hvor Young forteller om sine tidligere forsøk på å skrive ned hva Gud sier til henne, så beskriver den nye versjonen dette som «fokusering på Jesus og Hans Ord, mens jeg ber Ham lede mine tanker». Thomas Nelson refererer til boken som «Sarahs bønnejournal» og vektlegger at Young ikke påberoper seg å tale på Jesu vegne. En skeptisk leser som sammenligner de to introduksjonene, vil oppdage en utgiver som strever for å bringe en stadig mer kontroversiell, men lukrativ bestselger, på linje med hovedstrømmen av evangelisk lære». 8

I den samme artikkelen stiller Ruth Graham også spørsmål ved forklaringene gitt av utgiver hos Thomas Nelson, Kate Powell:
«I et e-postsvar på mine spørsmål, svarer utgiver Katie Powell hos Thomas Nelson at referansen til God Calling aldri var ment som mer enn et «nikk», og det ble slettet fordi det hadde «skapt litt forvirring». «Bokens teologi har alltid vært sunn», skrev hun. «Forandringene ble gjort for å gjøre introduksjonen lettere å forstå, spesielt siden Jesus Calling nå blir lest av så mange ulike mennesker». Thomas Nelson gjorde ikke oppmerksom på forandringene, skriver Powell, siden introduksjonens «innhold ikke ble forandret» i de forskjellige utgavene. Men det er vanskelig å få dette til å stemme sett i forhold til likheten mellom Youngs bok og God Calling – helt ned til tittelen» 9

Grahams skepsis var rett på sak. I motsetning til hva Thomas Nelsons utgiver uttaler, så har innholdet i introduksjonen blitt forandret i nyere utgaver. Forandringene som ikke blir forklart, har ført til at mange som tidligere støttet Jesus Calling har sluttet å bruke «andaktsboken». Den kristne nettavisen: «WorldNettDaily» (WDN) fanget opp kontroversene og publiserte to artikler: «Topp kristen bestselger anklaget for vranglære» 10 og «Støtter den populære boken, Jesus Calling, New-age»? 11 «Carisma Magasine» fulgte opp med en lignende artikkel som bemerket den økende kontroversen om boken. Den hadde tittelen: «Kritikere anklager Jesus Calling for å blande sannhet med New-age villfarelse» 12

Notat: At Sarah Young i utgangspunktet ikke gjenkjente God Calling som en New-age-bok, burde få noen alvorlig røde flagg til å vaie. Hennes lovprisning av God Calling som en «skatt for meg», burde heise de røde flaggene ytterligere. Men at Sarah Young og hennes utgiver fjernet alle referanser til God Calling uten noen som helst forklaring eller unnskyldning til hennes millioner av lesere, skulle heist det rødeste flagget av alle. Det er toppen på åndelig uansvarlighet at Sarah Young later som om dette ikke er noen stor sak, når hennes opprinnelige godkjenning av God Calling har gjenopplivet salget av denne åpenlyse New-age boken. God Calling står nå, takket være henne, side om side med Jesus Calling i tusener av bokhandler over hele landet (USA) – inkludert i utallige kristne bokhandler.

Siden Sarah Young i utgangspunktet uttalte forkjærlighet for de kanaliserte "budskapene" i "God Calling", ble "budskapene" hun selv mottok fra "Jesus", øyeblikkelig mistenkelige.

 

 

 

Skadebegrensning 2:

I nyere utgaver av Jesus Calling er alle de ti referansene til ordene «budskap» og «budskaper» fjernet fra hennes tidligere ellers lange introduksjon. Det som opprinnelig ble beskrevet som «budskaper» hun mottok fra «Jesus», blir nå beskrevet som «hilsener» og «andakter» som hun «erfarte» i sine «stille stunder».

Setninger i hennes opprinnelige introduksjon:

«Praksisen med å lytte til Gud, har økt min intimitet med Han mer enn noen annen åndelig disiplin, så jeg ønsker å dele noen av budskapene jeg har mottatt. I mange deler av verden ser det ut som kristne søker etter en dypere opplevelse av Jesu nærvær og fred. Budskapene som følger møter dette behovet»13 (tekst uthevet)

Erstatningssetninger i nyere utgaver:

«Praksisen med å være stille i Guds nærvær har økt min intimitet med Ham mer enn noen annen åndelig aktivitet, så jeg vil dele noen av hilsenene jeg har hentet fra disse stille øyeblikkene. I mange deler av verden ser det ut som kristne søker etter en dypere opplevelse av Jesu nærvær og fred. Andaktene som følger møter dette behovet».14 (tekst uthevet)

Legg merke til i eksemplet under, hvordan «budskap» igjen blir til «andakter» i erstatnings-setningene som nå finnes i nyere utgaver. Legg også merke til hvordan uttrykket «med din Bibel åpen» har blitt lagt til originalordene for å få ting til å virke mer bibelske.

Setning i hennes opprinnelige introduksjon:

«Disse budskapene er ment å bli lest sakte, aller helst på et stille sted».15 (min utheving)

Erstatnings-setning i nyere utgaver:

«Andaktene i denne boken er ment å bli lest sakte, aller helst på et stille sted – med din Bibel åpen». 16 (min utheving)

Notat: I den enda ikke «skadebegrensede» originalintroduksjonen til Jesus Calling: «365 andakter for barn», gjør Sarah Young det svært klart at det hun kaller «andakter», i virkeligheten er «budskaper» hun har «mottatt» fra sin «Jesus». Hun skriver:

«Siden da, har jeg praktisert å lytte mye. Vanligvis skriver jeg ned Hans budskap i en notatbok, men noen ganger bruker jeg bare tid med Ham uten å skrive. Andaktene i denne boken er noen av de budskapene jeg har mottatt». 17 (min utheving)

Notat: Å forandre «budskapene» hun «mottok» til -«notatene» og «andaktene» hun samlet i sine «stille stunder» er et forsøk på motvirke enhver antydning om at Sarah Young har blitt bedratt av en forførende ånd som har presentert seg selv som den sanne Jesus. (1. Tim. 4,1; Matt. 24, 4-5)

I to forskjellige budskap ble Sarah Young fortalt av sin «Jesus» at de siste ordene han sa etter sin oppstandelse og før han for opp til himmelen, var: « Jeg er med dere alltid» Men den uttalelsen som den sanne Jesus sa på Galileafjellet, var ikke han siste ord før himmelfarten. Hans siste ord ble uttalt på Oljeberget, som nedskrevet i Apgj. 1, 7-9 og 12. De to «budskapene» Sarah Young mottok fra sin «Jesus», motsier ordene til den sanne Jesus Kristus i Den Hellige Bibel. Det hennes «Jesus» sa var fullstendig ubibelsk.

 

Skadebegrensning 3:

Etter at disse ubibelske motsetningene ble bragt fram i lyset i min bok «En annen Jesus kaller» (Another Jesus Calling), så har Sarah Young og Thomas Nelson utelatt denne tydelige uoverensstemmelsen i sin 10-års jubileums-utgave. Med andre ord, så har de latt sin «Jesus» korrigere seg selv. Sammenlign den originale 28. januar – og 15. oktobers uttalelse som har vært i Jesus Calling i de siste ti årene, med erstatnings-uttalelsene som nå er satt inn i den nye 10-års jubileums-utgaven.

28. januars opprinnelige uttalelse:
«JEG ER MED DERE ALLTID. Dette var de siste ordene jeg talte før jeg for opp til himmelen. Jeg fortsetter å proklamere dette løfte til alle som vil lytte». 18 (min utheving)

28. januars erstatningsuttalelse:
JEG ER MED DERE ALLTID. Jeg talte disse ord til mine disipler etter min oppstandelse. Jeg fortsetter å proklamere dette løfte til alle som vil lytte. 19 (min utheving)

15. oktobers opprinnelige uttalelse:
«PRØV Å VÆRE BEVISST PÅ MEG mens du skritt for skritt går gjennom denne dagen. Mitt nærvær hos deg er både et løfte og en beskyttelse. Min siste uttalelse just før jeg for opp til himmelen var: Sannelig, jeg er med deg alltid. Det løftet er til alle mine etterfølgere, uten unntak». 20 (min utheving)

15. oktobers erstatnings-uttalelse:
«
PRØV Å VÆRE BEVISST PÅ MEG mens du skritt for skritt går gjennom denne dagen. Mitt nærvær hos deg er både et løfte og en beskyttelse. Etter min oppstandelse, forsikret jeg mine etterfølgere: Sannelig, jeg er med deg alltid. Det løftet er til alle mine etterfølgere, uten unntakelse». 21 (min utheving)

Notat: Ett av de 250 «budskapene» Sarah Young inkluderte i den enda ikke-korrigerte Jesus Calling Andakts Bibel (NKJV) er det originale 15. oktober «budskapet» fra Jesus Calling – «Min avskjedshilsen da jeg dro opp til himmelen var: Jeg er med dere alle dager». Siden denne uttalelsen er klart ubibelsk, så er Youngs rettferdiggjørelse av å inkludere sitt budskap «ved siden av den bibelske teksten», ganske flat. Hun skriver:

«Siden mine notater har sin rot i det ufeilbarlige, uforanderlige Guds Ord, så vil det å sette dem parallelt med den bibelske tekst, fremstå som en naturlig plass for dem».

 

Korrigerer Jesus seg selv?

Sarah Young kan argumentere med at fordi Jesus aldri motsier seg selv, så må hun ha hørt feil. Men hvis dette var tilfelle, så har hun hørt samme feil ved to forskjellige tilfeller, siden denne ubibelske uttalelsen forekommer i to forskjellige budskap. Med dette i tankene, må et viktig spørsmål stilles: Hvem lyttet Sarah Young til da hun «mottok» disse to «budskapene?» Det er åpenbart at den sanne Jesus ikke motsier seg selv – og enda mindre korrigerer seg selv når det gjelder sine egne ord og handlinger.

For de som måtte argumentere med at dette ikke lenger er noe problem, ettersom denne motsetningen og andre problematiske områder har blitt korrigert, så må flere andre spørsmål stilles. Hva med de ti millioner lesere som har stolt på disse ubibelske budskapene gjennom de siste 10 årene? Later man som om det aldri hadde skjedd? Har de ikke krav på en slags forklaring på hvordan Sarah Youngs «Jesus» kunne gjøre slike betydelige feil. Men kanskje det viktigste av alt; hvordan kan en forfatter og utgiver – eller hvem som helst for den saks skyld – tro at de har rett til å legge ord i, og ta ord ut av munnen på Jesus Kristus, som om han er en litterær skapning – og spesielt når hensikten er «skadebegrensing».

Uansett om Sarah Young har lyttet til en forførende ånd (1.Tim 4,1) eller til sine egne forvirrede tanker (1. Kor. 14,33), eller en kombinasjon av begge, så er hun bedratt, og i sin tur bedrar hun igjen andre (2. Tim. 3, 13), enten hun er klar over det eller ei. Troende må søke i Skriftene for å se om de ting de blir fortalt er virkelig sanne (Apgj. 17,11).  De må også prøve røstene de lytter til fordi «mange falske profeter er gått ut i verden» (1. Joh. 4,1)

Sarah Youngs «Jesus» sa at Abraham var en mann med «udisiplinerte følelser» og var skyldig i «sønnetilbedelse» og «avgudsdyrkelse». Mange troende har rygget tilbake av disse fremmede og ubibelske bemerkningene.

 

Skadebegrensing 4:

Sarah Young og Thomas Nelson har forsøkt å få dette spesielle problemet til å forsvinne ved å slette all referanse til Abraham og Isak i 23. august-budskapet i Jesus Calling. Når de utelater Abraham og Isak, så klipper, limer og setter de samtidig Jakob og Josef inn i deres sted. Sammenlign den originale 23. august åpningen med den som har erstattet tidligere utgaver:

23. august «budskap» i original-utgaven:
«BETRO DINE KJÆRE TIL MEG. Forløs dem inn i min beskyttende omsorg. De er mye tryggere hos Meg enn i dine klamrende hender. Hvis du lar en av dine kjære bli en avgud i ditt hjerte, så setter du han – så vel som deg selv - i fare. Husk de ekstreme tiltakene jeg brukte overfor Abraham og Isak. Jeg tok Isak helt til kanten av døden for å løse Abraham fra sønnetilbedelse. Både Abraham og Isak led forferdelig på grunn av farens udisiplinerte følelser. Jeg avskyr avgudsdyrkelse, endog i form av foreldrekjærlighet». 23
(uthevet skrift markerer det som ble slettet).

23. augusts erstatningsbudskap:
«BETRO DINE KJÆRE TIL MEG. Forløs dem inn i min beskyttende omsorg. De er mye tryggere hos Meg enn i dine klamrende hender. Hvis du lar en av dine kjære bli en avgud i ditt hjerte, så setter du ham – så vel som deg selv - i fare. Josef og hans far, Jakob, led forferdelig fordi Jakob elsket Josef mer enn noen av de andre sønnene og favorisert ham framfor de andre. Derfor hatet Josefs brødre ham og utførte et komplott mot ham. Til slutt vendte jeg denne situasjonen om til noe godt, men både far og sønn måtte utholde år av lidelse og adskillelse fra hverandre».

Jeg avskyr avgudsdyrkelse, endog i form av foreldrekjærlighet, så vær forsiktig med å gjøre et kjært barn til din avgud. 24 (uthevet skrift markerer det som ble tilføyd)

Notat: Sarah Young og hennes utgivere bestemte åpenbart at det å erstatte en nedtonet presentasjon av Josef og Jakob, ville være lettere å svelge enn det originale Abraham og Isak- budskapet. Imidlertid; dette åpenbare skadebegrensingsforsøket gjennom «klipp-og -lim, har heller resultert i mer enn det har resultert i mindre oppmerksomhet mot deres ubibelske dilemma.
Det har medført mye kontrovers og forvirring at «Jesus» i Jesus Calling sa han var født « under forferdelige forhold «i en «skitten stall» og at natten da han ble født «var en mørk natt» for ham. For mange lesere hørtes ikke dette ut som røsten til deres Frelser. Det hørtes ut som en fremmeds stemme (Joh. 10,5), og at Satan – ikke Jesus – ville vært den som beskrev Jesu fødselsnatt som «en mørk natt for meg»

 

Skadebegrensing 5:

Sammenlign det originale 25. desember budskapet med det som ble erstattet i 10-års jubileums-utgaven av Jesus Calling.  Merk hvordan det kontroversielle utsagnet – «Det var en mørk natt for meg» - ble slettet og stille erstattet av det mindre kontroversielle utsagn; «Det var ingenting strålende ved den situasjonen».

25. desember-setning i originalutgaven:
Forsøk å forestille deg hva jeg ga avkall på da jeg kom til jorden som et menneske. Jeg satte til side Min egen herlighet, for å kunne identifisere meg med menneskeheten. Jeg godtok den nyfødtes begrensninger under ufyselige forhold – en skitten stall. Det var en mørk natt for meg, selv om englene lyste opp himmelen da de forkynte «ære til Gud i det høyeste» for skrekkslagne hyrder. 25
(uthevet tekst markerer hva som ble slettet)

25. desembers erstatningssetning:
Forsøk å forestille deg hva jeg ga avkall på da jeg kom til jorden som et menneske. Jeg satte til side Min egen herlighet, for å kunne identifisere meg med menneskeheten. Jeg godtok den nyfødtes begrensninger under ufyselige forhold – en skitten stall. Det var intet strålende ved den situasjonen, selv om englene lyste opp himmelen da de forkynte «ære til Gud i det høyeste» for skrekkslagne hyrder. 26
(uthevet tekst markerer det som ble tilføyd).

Jesus korrigerer seg selv igjen?
Klagene som Sarah Youngs «Jesus» kommer med, sammenfaller ikke med Skriften, som er inspirert av den sanne Jesus Kristus. Bibelen ber oss om « å være fornøyd» under alle forhold (Fil. 4,11-12) Åpenbart, for å gi etter for den økende kritikken angående den «mørke natt for Meg»- bemerkningen, korrigerer Sarah Youngs «Jesus» seg selv igjen, uten noen unnskyldning eller forklaring.

Fascinert av de kanaliserte budskapene i God Calling var Sarah Young tydeligvis ikke tilfreds med det Guds Ord gav. I sin originale introduksjon sier hun: «Jeg visste at Gud talte til meg gjennom Bibelen, men jeg lengtet etter noe mer» 27 Mens denne uttalelse – sammen med mange andre – har blitt slettet i senere utgaver, så er det klart at forfatteren av Jesus Calling «lengtet etter mer», og mer er det hun fikk. Som et resultat av dette, mottok hun «budskap» fra «Jesus» som beviser seg selv å være en av de falske Kristuser som den sanne Jesus Kristus advarte oss om at ville komme i hans navn (Matt 24, 4-5, 23-24). Ved å ønske et ord FRA Gud mer enn selve Guds Ord, så endte Sarah Young opp med å bli forført. «Forførende og selv forført» (2.Tim. 3,13), har hun dratt millioner av Jesus Calling-lesere med seg.

Bibelen beskriver de som elsker og respekterer Guds Ords kraft og autoritet som de som skjelver for Guds Ord (Jes. 66,2) Bibelen beskriver også de som ikke skjelver for Guds Ord, men heller utnytter og manipulerer Guds Ord for sine egne selviske hensikter (2. Kor.4,2)

Det finnes ingen fin måte å si det på. Jesus Calling er en grov krenkelse av vår sanne Herre og Frelser Jesus Kristus. Den egoistiske innsatsen Sarah Young og hennes utgiver har utført for å dekke over noen av de mange dilemmaene som finnes i Jesus Calling er en grov krenkelse mot Kristi legeme/menigheten. En ting er at Sarah Young selv er forført. En annen ting er det at hun selv er forfatter av villfarelse.

De fem eksemplene som er gitt i dette heftet kjennetegner den prinsippløse skadebegrensningen som forfatteren og hennes utgiver har foretatt seg for å bevare sin Jesus Calling multimillion- dollars-industri, alt på bekostning av mennesker som har satt sin lit til Sarah Young og hennes «Jesus». Til de som måtte argumentere med at det finnes mye sannhet i Jesus Calling, og at boken har gitt trøst til mange, så advarer tidligere pastor i Moody Memorial-kirken, Dr. Harry Ironside, om at «sannhet blandet med løgn, er ensbetydende med at alt blir feil. Det ser bare mer uskyldig ut, men blir derved derigjennom langt farligere»:

Forførelse er som surdeigen, om hvilken vi kan lese følgende: «En liten surdeig syrer hele deigen» (1.Kor. 5,6) Sannhet blandet med løgn, er ensbetydende med at alt blir feil, bortsett fra at det ser mer uskyldig ut og derved blir det enda farligere.  Gud hater slik sammenblanding. Hvilken som helst villfarelse, eller sannhet/løgn-blanding, krever tydelig avsløring og avvisning. Å godta slikt, vil si det samme som å være troløs mot Gud og Hans Ord og forrædersk sette sjeler som Kristus døde for, i fare. 28

Jesus advarte om at stor forførelse ville karakterisere endetiden og at forførelsen ville komme i Hans navn. Jeg er fullstendig overbevist om at «Jesus» i Jesus Calling ikke er den sanne Kristus. Han er snarere en av de falske Kristus'er som den sanne Jesus advarte oss om å se opp for.

"Da Han nå satt på Oljeberget, kom disiplene til Ham. Mens de var alene, sa de: «Si oss, når skal dette skje? Og hva skal tegnet på Ditt komme være, og på verdens ende? Jesus svarte dem: «Se til at ingen forfører dere! Mange skal komme i Mitt navn og si: «Jeg er Kristus», og de skal forføre mange».  (Matt. 24, 3-5)

NB! Flere versjoner av Jesus Calling på norsk, utgitt av Hermon forlag:

«Hva skjer a’Gud» - for ungdom

«Jesus kaller på deg» - for barn

 

*Kanalisering:

Store norske leksikon:
Kanalisering, innen nyreligiøse retninger en samlebetegnelse på det å motta budskap fra en annen dimensjon eller et annet virkelighetsplan. Kanaliserte budskap forstås ofte som viktig kunnskap, overført fra vesener med stor innsikt i forhold som er skjult for vanlige mennesker, til spesielt mottagelige individer. Kanaliserte budskap kan også gjelde enkeltmennesker. Den kanaliserte kunnskapen kan komme fra mange kilder, avhengig av hvilken nyreligiøs sammenheng kanaliseringen inngår i. Det kan være kunnskap fra akasha-krøniken, et høyere åndevesen eller en avdød person (spiritisme). Budskapene kan også komme fra skytsengler, entiteter i naturen eller kapteinen i en UFO.

Kanalisering spiller en økende rolle innen nyreligiøse og alternative bevegelser. Et historisk utgangspunkt for kanalisering i moderne tid, er boka A Course in Miracles, som inneholder budskap som forfatteren, Helen Schucman, mente at hun mottok fra Jesus i perioden 1965-77. Det utgis for øvrig stadig bøker med kanaliserte budskap, også i Norge.

 

Sluttnotater:

1.Two Listeners; Edited by A.J. Russell, God Calling (Grand Rapids, MI: A Spire Book published by Jove Publications Inc., for Fleming H. Revell, 2005), p. 5.
2. Q&A with Sarah Young, Author Profile, The Christian Broadcasting Network (https://www1.cbn.com/books/q-sarah-young).
3. Two Listeners; Edited by A.J. Russell, God Calling, op. cit., p. 5.
4. John Ankerberg & John Weldon, Encyclopedia of New Age Beliefs (Eugene, OR: Harvest House Publishers, 1996), p. 80.
5. Ibid., p. 103.
6. Ibid., p. 104.
7. Sarah Young, Jesus Calling: Enjoying Peace in His Presence (Nashville, TN; Thomas Nelson, 2004), p. Xl,  (12 13 14 15 16  RRD  52 51 50 49 48).
8. Ruth Graham, “The Strange Saga of ‘Jesus Calling,’ The Evangelical Bestseller You’ve Never Heard Of” (Daily Beast, 02/23/14).     (https://www.thedailybeast.com/the-strange-saga-of-jesus-calling-the-evangelical-bestseller-youve-never-heard-of).
9. Ibid.
10. Jim Fletcher, “Top Christian Bestseller Accused of Heresy” (WorldNetDaily, https://www.wnd.com/2014/05/top-christian-bestseller-accused-of-heresy/).
11. Jim Fletcher, https://www.wnd.com/2014/06/is-hit-book-jesus-calling-pushing-new-age/).
12. Gina Meeks, “Critics Accuse ‘Jesus Calling’ of Mixing Truth With New Age Error” (Charisma News, http://www.charismanews.com/culture/43855-critics-accuse-jesus-calling-of-mixing-truth-with-error).
13. Sarah Young, Jesus Calling, op. cit., p. Xlll.
14. Sarah Young, Jesus Calling: Enjoying Peace in His Presence, 10th Anniversary Edition (Nashville, TN; Thomas Nelson Inc, 2004, 2011, 2014), p. xviii, (14 15 16 17 18 DSC 5 4 3 2 1).
15. Sarah Young, Jesus Calling, op. cit., p. XlV.
16. Sarah Young, Jesus Calling, 10th Anniversary Edition, op. cit., p. xix.
17. Sarah Young, Adapted by Tama Fortner, Edited by Kris Bearss, Jesus Calling for Kids: 365 Devotions for Kids (Nashville, TN; Tommy Nelson, 2010), pp. vii-viii, (13 14 15 16 17 RRD 5 4 3 2 1).
18. Sarah Young, Jesus Calling, op. cit., p. 29.
19. Sarah Young, Jesus Calling, 10th Anniversary Edition, op. cit., p. 29.
20. Sarah Young, Jesus Calling, op. cit., p. 302.
21. Sarah Young, Jesus Calling, 10th Anniversary Edition, op. cit., p. 302.
22. Sarah Young, Jesus Calling Devotional Bible (Nashville, TN; Thomas Nelson, 2011), p. vi, (11 12 13 14 15 16 17 18—RRD—8 7 6 5 4 3 2 1).
23. Sarah Young, Jesus Calling, op. cit., p. 246.
24. Sarah Young, Jesus Calling 10th Anniversary Edition, op. cit., p. 246.
25. Sarah Young, Jesus Calling, op. cit., p. 376.
26. Sarah Young, Jesus Calling, 10th Anniversary Edition, op. cit., p. 376.
27. Sarah Young, Jesus Calling, op. cit., p. Xll.
28. Dr. Harry Ironside, “Exposing Error: Is it Worthwhile?” (TBC Extra, April 2008, posted on The Berean Call website, https://www.thebereancall.org/content/exposing-error-it-worthwhile)

 

Video av Eva Olsvold Sundar med intervju med en tidligere New Age'er:

Warren B. Smith - tidligere New Age'er - forfatter av boken "Anonther Jesus calling":