"Vokt dere for de falske profeter, de som kommer til dere i fåreklær, Men innvendig er rovlystne ulver" (Matteus 7:15)
"Elskede! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud. For mange falske profeter er gått ut i verden" (1. Joh. 4:1)
"Men det sto også fram falske profeter blant folket, slik det også skal komme falske lærere blant dere. I hemmelighet skal de lure inn falske lærdommer som leder til fortapelse" (2. Pet. 2:1)