Andrew Wommacks lære

Visjon for "Gospel Truth" (Andrew Wommacks ministry/tjeneste):

"Å forandre Kristi kropps oppfatning av Gud ved å forberede og sende ledere for å proklamere evangeliets sannhet over hele Amerika og i resten av verden".

 

Wommack fokuserer mindre på materiell framgang enn andre herlighetsteologer, og kan virke mer ydmyk enn andre. Han legger mer vekt på trosbevegelsens helseaspekt.

Han appellerer også til folk fordi han gir bort mye læremateriell til mennesker som ikke kan betale for det. Han har en verdensvid appell med 21 internasjonale lokasjoner.

 

Sykdom, fattigdom og lidelse

Wommack's falske lære:

 "Det er en falsk lære å si at Gud er den som forårsaker at folk dør, og kaster sykdom på folk for at de skal ydmyke seg, eller av en eller annen forløsende årsak, eller for å perfeksjonere deg gjennom denne lidelsen"

Gud forårsaker ikke at mennesker blir fattige, syke eller dør.

 Iflg Wommack finnes det tre kilder til sykdom

  1. Synd (ikke som straff, men som konsekvens)
  2.  Naturlige konsekvenser
  3. Demonisk (dette bruker han mest til på)

 

Bibelen sier:

Gud kan bruke disse prøvelsene til vårt beste:

"Før jeg ble ydmyket, var jeg på villspor, nå holder jeg det du har sagt" (Salme 119:67)

"Det var godt for meg å bli ydmyket, så jeg kunne lære dine forskrifter" (Salme 119:71)

"Jeg refser og irettesetter alle dem jeg har kjær. La det bli alvor og vend om!" (Joh. Åp. 3:19)

(En god far refser og oppdrar barna sine)

Vi vet ikke alltid hvorfor disse prøvelsene kommer, f.eks. som ved Jobs lidelser. Vi ser imidlertid at Job lærte å stole på Gud uansett.

Alle kristne liker dette verset: "Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje" (Rom. 8:28). 
Dette verset må imidlertid ses i sammenheng med vers 18 (Konteksten er tider med lidelse).
"Jeg mener at det vi må lide i den tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår"
Vers 29: "Dem som han på forhånd har vedkjent seg, har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter sin Sønns bilde... (helliggjørelse - vi vokser nærmere opp til Gud)"

Gud vil at vi skal være hellige, ikke bare rike og friske.

Gud kan  forårsake sykdom og død:
"Da sa Herren til ham: "Hvem gir mennesket munn! Hvem gjør stum eller døv, seende eller blind? Er det ikke jeg, Herren?" (2. Mos. 4:11)

"Se nå, jeg er Han! Det finnes ingen annen gud enn jeg. Jeg tar liv og gir liv, jeg sårer og jeg helbreder, og ingen kan berge noe ut av min hånd." (5. Mos. 32:39)

"Herren tar liv og gir liv, han sender ned til dødsriket, og han fører opp igjen. Herren gjør fattig, og han gjør rik, han fornedrer og han opphøyer". (1. Sam. 2:6-7)

"Dere skulle heller si: "Om Herren vil, får vi leve og kan gjøre det ene eller det andre". (Jak. 4:15)

Gud ønsker at vi skal komme til samme konklusjon som Habakkuk gjorde (kap 3:17-19):
"Fikentreet springer ikke ut, og vintrærne bærer ikke. Oljetreets frukt slår feil, og markene gir ingen føde. Han har utryddet sauene av innhegningen, og det finnes ikke fe i fjøsene. Men jeg vil fryde meg i Herren, jeg vil juble i min frelses Gud. Herren Herren er min kraft. Han gir meg føtter som en hind og lar meg skride fram over mine høyder".

 

Velstand (helse/økonomi m.m.)

Wommack's falske lære:

Gud vil at du skal ha velstand

- Velstanden tilhører oss allerede

(Wommack påstår at vår ånd blir nøyaktig lik Jesus når vi blir født på nytt i det han henviser til 1. Joh. 4:17)

 

Bibelen sier: 

"I dette er kjærligheten blitt fullendt hos oss: at vi har frimodighet på dommens dag. For som Kristus er, slik er vi i denne verden"  (1. Joh. 4:17).Hva er konteksten til verset ovenfor? Se vers 12: "...men dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullendt i oss". 
Vi vet at vi er frelst fordi vi har denne kjærligheten til hverandre. Dette er også konteksten for vers 17, når Johannes sier at vi er lik Jesus i denne verden. Jesus elsker oss i sannhet og fullkommenhet, og vi skal reflektere hans kjærlighet i denne verden. Dersom vi reflekterer denne kjærligheten, har vi frimodighet på dommens dag. Verset betyr altså ikke at vi har alt det Jesus har (at vi blir akkurat lik Ham i visdom, kraft osv.).

Gud er interessert i vår fremgang. Vi kan oppleve helbredelse i noen grad i dette livet.
Vi vi ikke motta
fullstendig helbredelse for i evigheten.
"Derfor mister vi ikke motet, for selv om vårt ytre menneske går til grunne,
blir vårt indre menneske fornyet dag for dag".
(2. Kor. 4:16)

 

Bønn og tro

Wommack's falske lære:

Bønn:

  1. Ikke be Gud om ting
  2. Du har allerede alle ting

 

Tro består av to ting:

  1. Tro (belief): Tro at du allerede har fått det, tro noe du ikke ser med sansene dine. Stol ikke på dine fem sanser.
  2. Tale det ut (på denne måten skapte Gud, Han talte alt inn til eksistens)

 

Bibelen sier:

Bønn:
Vi blir oppfordret til å spørre/be Gud. Da disiplene ba Jesus lære dem å be, lærte Han dem å be slik: "Gi oss i dag vårt daglige brød". Han lærte dem ikke "takk Gud for dette brødet som jeg ikke kan se med mine fysiske sanser...". Nei, du går til Gud og ber Ham.

"Og dette er vår frimodige tillit til ham: at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje". (1. Joh. 5:14).

"Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet fram for Gud. Be og kall på ham med takk". (Fil 4:6).

 

Tro:
Tro (faith) og tro (belief) er det samme. På greske er dette det samme ordet, bare i litt ulike former/funksjoner slik som substantiv og verb kan komme fra samme rot (sykkel/sykle). Det greske ordet er "pistis" (substantivet blir ofte oversatt faith, mens verbet blir oversatt med believe). Oversetterne kunne like gjerne valgt belief og believe. Trosforkynnere forsøker å få disse ordene til å ha to ulike betydninger - noe som altså ikke stemmer.Ord har ikke magisk kraft. Mennesker som driver med Wicca (heksekulter) tror det samme. (https://snl.no/wicca). Også disse tror at man kan bruke ting i den fysiske verden til å påvirke den åndelige verden. De kan bruke besvergelser ved ordene sine og ved dette forandre ting. Dette er hva "word of faith"-bevegelsen også driver med. Dette er ikke bibelsk lære, men lånt fra Wicca- og New Age-bevegelsen.Dersom man tenker på hva apostlene lærer i Apostlenes gjerninger, så stemmer ikke dette overens. De går ikke rundt og lærer folk at "dine ord har kraft" og "du kan forandre dine omstendigheter". Se også 1. Tim 5.23: "Drikk ikke lenger bare vann, men bruk også litt vin for magen og fordi du så ofte er syk" (Han sier ikke: "bruk kraften i ordene dine").

Paulus snakker også om hvordan kroppene våre er forgjengelige  i 1. og 2. Korinterbrev. 2. Kor. 4:16 "Derfor mister vi ikke motet, for selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag". Hvorfor skulle han si dette dersom vi bare kunne bruke kraften i våre ord til å forandre våre omstendigheter?

Her er et vers de ofte bruker til å forsvare sin lære: Ordspr. 18:21 "Tungen har makt over liv og død".
På bakgrunn av dette verset hevder de at tungen vår har kraft til å skape liv og død. Også dette er å ta et vers helt ut av kontekst (sammenheng). Verset erkjenner at tungen vår har kraft, men den har ikke
magisk kraft. Den har kraft i form av stor innflytelse. Utsagnet må ses i sammenheng med vers 19: "En krenket bror er en befestet by, krangel er som bommen på en borgport".
Hvordan fornærmer vi en bror? Svar: Med kraften i våre ord. Ved å si noe dumt kan vi fornærme en bror. Familier kan bli brutt i stykker/skilt i årevis pga. noen en gang sa noe dumt. Det betyr ikke at magisk kraft kom ut av munnen deres som forårsaket at deres bror sluttet å snakke i årevis. Nei, de såret dem, fornærmet dem på en måte som ødela forholdet.

 

Guds suverenitet vs. menneskets 

Wommack's falske lære:

Wommack hevder at ikke Gud har full kontroll.
-Den vanlige kristne troen på suverenitet er iflg Wommack en
fornærmelse mot Gud

 

Autoritet:
1
. Gud ga Adam autoritet
2. Adam ga autoritet til Satan
3. Jesus tok tilbake autoriteten på korset (og fordi Han ble menneske kom autoriteten da følgelig tilbake til menneskene)

Gud har ihht denne læren fortsatt ikke autoritet (fordi Han i utgangspunktet ga denne til Adam. Han kan ikke ta den tilbake, fordi det ville gjøre Ham til en urettferdig Gud). 
Det eksisterer dermed i dag ikke noen kamp mellom Gud og djevelen. Satan sloss i stedet med oss mennesker. Derfor må vi ta denne gudgitte autoriteten og bruke den til å motstå Satan. Dersom ikke vi gjør det, vil heller ikke Gud gjøre det for oss. Iflg Wommack kan man si at Gud ikke kan gjøre det, fordi han har gitt oss denne autoriteten. Han har bedt oss om å motstå djevelen, og Han kan ikke bryte sitt ord... Iflg Wommack er det vi som må lære vår autoritet og begynne å bruke den.

 

Bibelen sier:

Herredømme betyr ikke kraft via ordMenneskets herredømme på jorden innebærer ikke at Gud ikke lenger kan handle i denne verden. Dersom en president drar bort og gir fullmakt til visepresidenten, så gir han ikke fra seg sin makt. Han er fortsatt presidenten. Han har gitt en begrenset autoritet til visepresidenten.
Da Gud ba Adam og Eva om å herske over jorden, så innebar ikke dette at Han ga all sin autoritet over til dem. Eksempel: Gud behøvde ikke Adam og Evas autoritet for at Han skulle forbanne dem bort fra hagen.

 

Ef. 1:11 "...Han som gjennomfører alt etter sin egen plan og vilje"

Salme 115:3 "Vår Gud er i himmelen, alt han vil, det gjør han".

Job 42:2 "Jeg vet at du makter alt. Ingenting er umulig for deg når du vil det".

Daniel 4:35 "Alle som bor på jorden er for ingenting å regne. Han gjør som han vil med himmelens hær og med dem som bor på jorden. Ingen kan holde ham tilbake, ingen kan si til ham: Hva er det du gjør?"

 

 

 

Andrew Wommack på besøk i Filadelfia Kristiansand - 2018

Fædrelandsvennen hadde i forbindelse med dette besøket denne omtalen:

Predikant: – Hvis Gud ga deg sykdom, hvorfor tar du da medisiner?

Healing og Guds mirakler stod sentralt på lørdagsprogrammet til Filadelfias Sommerkonferanse da den kontroversielle predikanten Andrew Wommack stod på scenen.

Haakon Dueland

Publisert: 05.aug.2018 15:49

 

KRISTIANSAND: Lørdag formiddag talte Andrew Wommack for en fullsatt sal i Q42-bygget i Kristiansand. Årets tema var «Jesus kan». Over 1000 hadde tatt turen for å høre predikanten snakke om Guds helbredelse.

Fra scenen stilte han blant annet spørsmål om det er noe poeng i å ta medisiner, hvis Gud er den som har gitt deg sykdommen.

Han mener man selv må kommandere sykdom til å forlate kroppen i Guds navn.

– Jeg sier ikke at man skal la være å oppsøke lege, men leger er begrenset til hva de kan se. Gud har ingen begrensning, sier Wommack til Fædrelandsvennen etter talen.

Kontroversiell

Wommack er kontroversiell i det internasjonale kirke- og misjonsmiljøet, og det finnes flere menighetsnettsider verden rundt som kritiserer ham for uttalelsene hans.

Blant annet får han motbør for sitt syn på homofili. Han sier til Fædrelandsvennen at han mener homofili er en sykdom.

I Kristiansand presenterte amerikaneren en rekke episoder fra sitt liv som en mann av Gud, som han kaller mirakler. Blant annet hevdet han at en HIV-smittet kvinne ble kurert etter at Wommack hadde bedt sammen med henne.

HIV har per i dag ingen kur i legevitenskapen.

 

– Må avvise all sykdom

Han fortalte også publikum om en historie fra England, da en mor til to barn med autisme skal ha bedt til Gud, som igjen skal ha kurert barnas autisme.

– Hva du tror, er viktigere enn hva du ser og hører, sier Wommack.

Wommack sier til Fædrelandsvennen at han mener det er galt å akseptere autisme som sykdom, og at man som troende må avvise all sykdom i Guds navn, så vil man bli helbredet.

– Hvis du elsker Gud, så vil du få helbredelse, sier han.

 

Delte meninger

Ruth Marthea Mosvold Myre forteller at hun likte Wommacks preken veldig godt.

– Jeg kjenner flere som har blitt helbredet, forteller hun.

– Lar du være å dra til legen hvis du blir syk?

– Nei, det kommer jeg ikke til å gjøre. Jeg tror Gud kan bruke mennesker til helbrede andre, sier Myre.

Halvor Aurlien synes også Wommack leverte bra.

– Jeg synes det var litt forfriskende. Likte at han var litt «cowboy» i måten han gjorde det på, sier Aurlien.

Han forteller at han tror på healing som en legende kraft.

Liv Kjempekjenn syntes også det var en god forkynnelse, men synes ikke healing har noe med Gud å gjøre.

– Jeg tror ikke på healing. Det søker inn i det okkulte, og det er ikke slik Jesus gjorde det. Healing og helbredelse er to forskjellige ting, og jeg tror på helbredelse, forklarer Kjempekjenn.

Personlig tar hun med seg det hun mener er god lærdom fra prekenen.

– Evangeliet er enkelt. Det er oss mennesker som gjør det vanskelig, sier hun.

Professor Paul Leer-Salvesen reagerer på at Wommack får talerom.

Reidar Kollstad

Farlig å markedsføre religion som medisin

Teolog og professor ved UiA, Paul Leer-Salvesen, er overrasket over at ledelsen i Filadelfia har invitert Wommack til sommerkonferansen.

– Filadelfia er et miljø som har mye bra tilbud til særlig unge mennesker. Og da blir jeg overrasket over at en person med så vulgære synspunkter får scenetid, sier Leer-Salvesen.

Han reagerer på at predikanten stiller spørsmål ved skolemedisin, men sier det er forestillinger man kan finne i ulike grupperinger rundt omkring.

– Det er god gammel skikk å be for mennesker som er syke. Jeg er selv åpen for at vi ikke kan forklare alt ut fra dagens naturvitenskap, men å markedsføre religion som medisin er farlig, konstanterer han.

En dyktig underviser i Guds ord

Arrangør, pastor og leder i pinsebevegelsen, Wiggo Skagestad, forteller at de er veldig fornøyd med arrangementet, og at de forventer opp mot 12.000 besøkende i løpet av konferansen.

Fædrelandsvennen spør om hvorfor valget falt på å få Wommack til arrangementet.

– Han fremstår jo noe kontroversiell?

– Jeg tror det er alt ettersom man ser på det. For oss som har en sterk tro på Bibelen er det viktig at vi tror at det er noe mer enn bare tradisjon, forteller Skagestad.

– Vi kan ikke stå inne for absolutt alle vendinger og teologier som Wommack har. Vi har kalt han til oss fordi vi tror han har noe nytt å tilføye. Han er en typisk lærer, og er en dyktig underviser i Guds ord. Enten man er enig eller uenig i hva han sier, fortsetter han.

Skagestad sier de som menighet aldri anbefaler folk å slutte å ta medisin, og at de oppfordrer medlemmene til å gjøre seg bruk av det som er rundt en som person.

– Wommack sin bibelbruk kjenner vi oss igjen i. Men vi lover ingen helbredelse sånn. Legevitenskapen er også gitt av Gud, understreker Skagestad.

– Jeg tror uansett det er bra at vi blir litt utfordret. Wommack har noe å tilføye oss, men vi sluker ikke alt rått. Det er viktig at vi alle prøver alt, og holder fast på det som er godt, sier han.