Den katolske kirkes falske lære

Læren om Marias guddommelighet og syndfrihet

I katolisismen finnes det flere dogmer og læresetninger knyttet til Jomfru Maria, som har en spesiell og æret posisjon i troen. Dogmer er læresetninger som anses å være åpenbart av Gud og er bindende for alle katolikker. Her er noen av de viktigste dogmene knyttet til Maria:

  1. Den uplettede unnfangelsen: Dette dogmet, definert i 1854 av pave Pius IX, sier at Maria ble unnfanget uten original synd. Det refererer ikke til unnfangelsen av Jesus, men heller til Marias egen unnfangelse av sine foreldre, St. Joakim og St. Anne. Marias syndfrihet anses som en nødvendig forutsetning for hennes rolle som Guds Mor. (https://www.katolsk.no/biografier/historisk/des08)

  2. Marias evige jomfruelighet: Denne læren hevder at Maria forble jomfru gjennom hele livet, før, under og etter Jesu fødsel. Denne troen er basert på tidlig kirketradisjon og ble formelt formulert på 400-tallet. Katolikker tror at Jesus ikke hadde biologiske søsken. (https://forskning.no/jul-kristendom-religion/jesus-hadde-minst-seks-sosken/1088594)

  3. Guds Mor (Theotokos): Tittelen "Theotokos" betyr "Guds bærer" eller "Guds Mor." Den ble offisielt bekreftet på konsilet i Efesos i 431. Dette dogmet understreker troen på at Maria fødte Jesus, som er både fullt guddommelig og fullt menneskelig. (https://www.katolsk.no/nyheter/2017/05/det-kristne-hapet-2013-21-hapets-mor)

  4. Marias opptakelse: Opptagelsen av Maria, erklært av pave Pius XII i 1950, hevder at Maria ble tatt opp, legeme og sjel, til himmelen ved slutten av sitt jordiske liv. Dette dogmet er forskjellig fra Jesu himmelfart, der Han steg opp til himmelen ved sin egen kraft. Opptagelsen anses som et tegn på Marias unike hellighet.

  5. Himmelens dronning: Selv om det ikke er et formelt definert dogme, brukes tittelen "Himmelens dronning" ofte for å uttrykke Marias spesielle rolle som mellommann for menneskeheten med sin guddommelige Sønn. Hun regnes som en mektig talskvinne og formidler, og katolikker søker ofte hennes forbønn i bønnene sine.

  6. Medgjenløser: Dette er en teologisk konsept som antyder at Maria spilte en samarbeidende rolle i menneskehetens gjenløsning gjennom sin lydighet og samarbeid med Guds plan. Dette er et spørsmål om teologisk debatt og er ikke blitt offisielt definert som et dogme av den katolske kirken.

    Det er viktig å merke seg at disse læresetningene og dogmene om Maria ikke bare er uttrykk for ærbødighet, men har også dyp teologisk og doktrinær betydning innen katolisismen. Maria har en sentral plass i katolsk hengivenhet, og hennes rolle som Guds Mor og hennes dyder av ydmykhet og lydighet blir høyt verdsatt av katolikker over hele verden.