Kontemplativ bønn

 

I våre dager dukker det opp stadig nye bønnehus. Det kan jo, dersom man ikke reflekterer noe mer over det, høres fantastisk ut. Midt i denne såkalte "bønnevekkelsen"  er det noen røde lamper som blinker hos meg. Hvorfor dette behovet for å starte så mange selvstendige bønnenettverk, løsrevet fra menighetsliv? Jeg tror sunn bønn handler om at menigheten samles; at Jesu legeme som ber også er blitt undervist i Guds Ord, slik at de har forståelse for hva Guds vilje er når man går i samdrektig bønn.

Det er også viktig at bønnen rettes oppover - at vi ikke bruker "bønn" til å "tømme sinnet" eller søke innover i oss selv. Der er det aldri noe godt å finne. Vi ser at den moderne, kristne retreatbevegelsen er sterkt inspirert av katolsk og østlig mystikk - og derved også New Age. Når mennesket søker innover i seg selv, bruker man samme praksis som de som forsøker å fremelske og anerkjenne menneskets egen gudommelighet - i "god" gammeldags, babylonsk ånd; faktisk et opprør mot Gud og sann tilbedelse. Våk derfor!

 

Kundalini-energi (slangekraft) er

det samme som kontemplativ stillhet

 

 

Kilde: Lighthous trails research project

En enkel oversettelse til norsk fra dette innlegget følger her:

Kundalini Energy (Serpent Power) er det samme som kontemplativ stillhet - Ifølge Thomas Keating, far til den moderne sentrerende (kontemplative) bønnebevegelsen, som i dag favner bredt innenfor evangeliske sirkler, er stillheten - eller det hellige rom som er nådd under kontemplativ bønn/sentrerende bønn, den samme tilstand som kan nås via det som kalles kundalini.

Den katolske presten Philip St. Romain skrev en bok som heter "Kundalini Energi og Kristen åndelighet".
Kundalini er basert på det okkulte chakra-systemet hvor en antatt universell energi strømmer gjennom et menneske og gjennom hele skapelsen, forener alle og anerkjenner guddommelighet i alle ting, og alle mennesker.
En velkjent apologet, Ray Yungen, sa at "kundalini er et “hinduistisk uttrykk for den mystiske kraften som ligger til grunn for hinduistisk åndelighet” (ATOD, 2. utgave, s. 46). I hinduismen kalles kundalini "slangekraft".

Noen av disse symptomene inkluderer:

* Brennende varme eller iskalde bekker beveger seg opp i ryggraden

* Smerter på varierende steder i hele kroppen

* Vibrasjoner, ubehag eller kramper i bena og andre deler av kroppen

* Rask puls og økt metabolisme

* Forstyrrelser i puste- og/eller hjertefunksjonen

* Følsomhet for lyd, lys, lukt og nærhet til andre mennesker

* Mystiske/religiøse erfaringer

* Parapsykologiske evner

* Vedvarende angst eller angst angrep, forvirring

* Søvnløshet, manisk høy ånder eller dyp depresjon/Energitap.

* Forringet konsentrasjon og minne

* Total isolasjon på grunn av manglende evne til å kommunisere indre erfaringer ut

* Erfaringer med besettelse og poltergeist-fenomener

Gjennom å øve meditasjon kom Romain i kontakt med hva han kaller en “indre rådgiver” (åndsveiledning). Symptomer under hans dype meditative opplevelse inkluderte “stikkende opplevelser på toppen av hodet” som ville “fizzle with energy” ( ATOD , s. 47).

 

Thomas Keating, som har inspirert mange evangeliske kontemplativer som Henri Nouwen, Richard Foster 1 , og Brennan Manning, 2 skrev forordet til Philip St. Romains bok, og i det anerkjenner Keating at kundalini er det samme som kristen kontemplasjon.

Han sier:Siden denne energien [kundalini] også virker i dag i mange personer som er viet til kontemplativ bønn, er denne boken et viktig bidrag til fornyelsen av den kristne kontemplative tradisjonen. Det vil være en stor trøst for de som har opplevd fysiske symptomer som oppstår ved å vekke opp kundalini (slangekraften) i løpet av deres åndelige reise.

De fleste åndelige disipliner verden over insisterer på en slags alvorlig disiplin før teknikker for oppvåkning av kundalini kommuniseres. I kristen tradisjon ... regelmessig praksis av stadier av kristen bønn ... kontemplasjon er de vesentlige disipliner ...

Keating forklarer at grunnen til at åndelige veiledere er nødvendig, er å bidra til å lede den kristne kontemplative på grunn av kundaliniens kraftige og farlige natur.

Han sier at disse “åndelige lederne” innen kontemplativ bønn kan trenge å konsultere “østlige lærere for å få en fyldigere forståelse.”

Her er en link til denne boken, du kan lese det selv- og du behøver bare skrolle deg ned til forordet (som da er skrevet av Thomas Keating): Kundalini energy and Christian spirituality

Bibellærer og apoleget Cris Lawson forteller her om denne boken, kontemplativ bønnens far Thomas Keating og hans kjærlighet til kundalini kraften: 

. Denne kraften er altså velkjent Hindu kraft, Keating sier tydelig at Kristen åndelighet kan bli integrert med denne kraften. Lawson leser fra den nevnte boken hvor Keating skriver forordet.

Henri Nouwen er en som blant annet den kjente forkynneren Roy Godwin har tatt sin lære i fra , i et intervju forteller han at han holder Nouwens bøker for å være viktige kilder i livet og læren hans.

Henri Nouwen har igjen kopiert lærdommen til Thomas Keating og Thomas Merton og det er dette retreat lærerne i dag overfører til de Kristne.

Thomas Merton var god venn med Thomas Keating og de to formidlet mye av den samme lære og de samme teknikkene, Keating har også videreutviklet endel av det Merton presenterte.

 

På wikipedia kan du lese litt om Roy Godwins store helt Henri Nouwen.

Lighthouse trail har også et veldig forklarende innlegg om denne Henri Nouwen:

Henri Nouwen’s Affinity Toward Eastern Mysticism – A Valid Reason Why Christian Teachers and Leaders Should Not Promote Him

 

I dette intervjuet forteller Roy Godwin at Henri Nouwen er hans favoritt, og at han skrev som om det var direkte til ham , først hans egne ord her: «Henri Nouwen whose books are in the Ffald-y-Brenin bookshop, in particular is a great favourite.

He comments, “He could be writing just for me.”». Her er link til intervjuet: Ffald-Y-Brenin: The sheepfold of the King

Denne videoen med Chris Lawson anbefales dersom du er interessert i å sette deg bedre inn i dette temaet :