Ffald-y-Brennin retreatsenter og Roy Godwins lære

Keltisk mystikk?

Roy Godwin og retreatsenteret han ledet i mange år:
Et "tynt sted" hvor kristendom møter keltisk mystisisme

 

«Se til at det ikke er noen som bedrar dere ved filosofi og tomt bedrag,
etter menneskers overlevering, etter verdens makter og ikke etter Kristus.» 

(Kolosserne 2:8)

Et "tynt" sted

I det "fjerne vesten" i Wales ligger et kristent retreatsenter kalt Ffald-y-Brenin, som oversatt fra walisisk betyr "kongens fårekve". Dette huset er "moderhuset" til flere lokale bønnehus. Stedet holdes i ekstremt høy aktelse av mange mennesker internasjonalt som et sted for bønn og helbredelse (på tross av at det skal være et sted som tilsynelatende foretrekkes av Gud som et sted for helbredelse, så gir deres eget nettsted råd om at det, merkelig nok, er uegnet for funksjonshemmede å besøke!)

https://ffald-y-brenin.org/. Mens Roy Godwin drev dette stedet, har flere nordmenn vært på besøk her, og stedet vil av mange være forbundet med bøkene "Strømmer av nåde" og "Velsignelsens vei". (https://www.christiantoday.com/article/ffald-y-brenin-the-thin-place-on-a-welsh-hillside-where-god-works-miracles/91538.htm)

 

Roy Godwin (https://roygodwin.org/), senterets tidligere daglige leder, holdt det for å være "et tynt sted", "hvor himmel og jord ser ut til å overlappe hverandre." Nå (2021) ser det ut til at stedet er overlatt stedet til andres ledelse, og at Godwin nå i stedet konsentrerer seg om sin egen "ministry". (https://ffald-y-brenin.org/were-recruiting/), (https://ffald-y-brenin.org/about/#how-it-all-began). Sjekk Roy Godwins nye, selvstendige tjeneste etter 20 år på Ffald-y-Brennin her: https://roygodwin.org/about/IMPORTANT ADDENDUM, 23 APRIL 2021

I am delighted to be able to report that Jane Warburton has at very long last been completely vindicated in her revelations of the iniquitous behaviour of her former boss, Roy Godwin. The Trustees have now provided her with an official written statement, of which she has kindly furnished me with a copy, which includes the following key information:

"In the Autumn of 2019  serious allegations regarding the working relationships and practices at the Centre led to Trustees taking prompt action, in fulfillment of their legal responsibilities, to provide a safe context within which an effective investigation could take place."

The statement goes on to say:

"The outcome of the investigation undertaken by the Trustees led to the dismissal of Roy and Daphne on 20th. March 2020, for a number of reasons including bullying of staff, neglect of key duties involving the running of Ffald y Brenin and a rejection of accountability to the Trustees. Roy and Daphne will shape their own future from here entirely separate from Ffald y Brenin."

It is pleasing indeed to have this confirmation that the Board has finally recognized the very real problems with this man and his methods. What is so regrettable, though, is that because appropriate action had not been taken by them when first alerted to the issues, Mr. Godwin was allowed to continue unchecked until it seems they had no choice but to act following the further serious complaints of Autumn, 2019. Thanks be to God that after such a very lengthy wait, Mrs. Warburton can at last draw a line under this hugely testing time for her and her husband.

It is now utterly beyond dispute that Roy Godwin is NOT the wonderful and Godly Christian leader that so many have for so long thought him to be. The wool that he's pulled over their eyes has been snatched away, and he can be seen for what he really is. As it is written,

 

"For there is nothing hid, which shall not be manifested; neither was any thing kept secret, but that it should come abroad." 

(Mark 4:22) 
(kilde:https://watchman4wales.blogspot.com/search/label/Roy%20Godwin)

 

Mr. Godwins personlige oppfatning av Ffald-y-Brenin som et "tynt sted", bør i seg selv være et ganske stort rødt flagg for enhver kristen som har lært seg å skille og holder seg kompromissløst til bibelsk sannhet. Såkalte "tynne steder" finnes ikke i Guds ord, men viser seg faktisk å være helt og holdent et hedensk konsept, et produkt av førkristen keltisk mytologi og okkult mystikk. Eller, som vi  påpeker med henvisning til Skriften ovenfor, et "tomt bedrag, etter menneskers tradisjon - og ikke etter Kristus."

Roy Godwins urovekkende avvik fra ortodoksi og hans overgang inn i det mystiske rike, er egentlig knyttet til hans store begeistring for keltisk kristendom. Denne tradisjonen er det viktig å observere kritisk, da den rett og slett er en gren av og et uttrykk for romersk katolisisme, med alle dets tilhørende elementer av hedenskap, hvilket alltid har hatt en dypt synkretistisk trosstruktur. En slik sammenblanding ble «født» ut av politisk hensiktsmessige grunner av det romerske riket, for på en god måte smelte kulturell religiøsitet sammen, og med dette legge grunnlaget for å opprettholde "Pax Romana" eller "Romerske Fred".

At Roy Godwin ikke har noen reell forståelse av den romersk katolske kultens sanne natur, og den villedende ånd som driver denne, fremgår av et meget avslørende intervju han ga i «Good News», som er bladet til den katolske karismatiske fornyelsen i Storbritannia:

"Selv om Roy forteller at han vokste opp i en protestantisk sammenheng med en mistillit til katolikker, så har han gjennom sin egen personlige reise, begynt å forstå hvor rik katolsk spiritualitet er."

"Det er derfor vi trenger hverandre. Ingen av oss ER det. Vi bringer inn ulike gaver, og den eneste måten vi blir Guds kirke på er å dele våre åndelige rikdommer."- Roy Godwin
(Kilde: http://www.ccr.org.uk/about-ccr/goodnews-articles/ffaldybrenin-the-sheepfold-of-the-king/)

Feil! Nei, Roy Godwin... Faktisk er den eneste måten man kan være en del av Guds kirke på tvert imot å motstå synkretistisk sammenblanding. Vi må være helt kompromissløse på troen, hvis grunnlag er klippefast, og lagt av Opphavsmannen og Fullenderen av vår tro, Herren Jesus Kristus, som sitter ved Guds høyre hånd. Han kan ikke kalles ned av en katolsk prests hilsen (som blasfemisk nok kalles "far") ved eukaristien. La oss si det som det er; Det finnes ingen rikdom i katolsk åndelighet, bare svik; som f.eks. "messen", Den Romersk katolske doktrinen om transsubstansiasjon. Denne læren holder ubestridelig fast ved at oblaten og vinen blir omgjort til Kristi sanne kjøtt og blod, for så å bli inntatt i det hedenske riten der man eter guden! Det finnes virkelig ingen kristne rikdommer i katolsk åndelighet; bare hedenske vederstyggeligheter.

 

 

(Monstrans: https://no.wikipedia.org/wiki/Monstrans)

 

 

En falsk tro i hyllene

"Good News"-artikkelen avslører Godwins  bekymringsfulle forkjærlighet for og fremme av Henri Nouwens verker:
Henri Nouwen, hvis bøker i Godwins tid var å finne i bokhandelen på Ffald-y-Brenin, er spesielt en stor favoritt.
Han sier: "Han kunne skrevet bare for meg."
(Kilde: http://www.ccr.org.uk/about-ccr/goodnews-articles/ffaldybrenin-the-sheepfold-of-the-king/)

Henri Nouwen (https://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Nouwen) var en katolsk prest, en mystiker, panteist og universalist, hvis tankegang ble formulert av dyp påvirkning fra østlige religiøse tradisjoner, noe som førte til hans store tro på kontemplativ bønn. Dette har ikke noe med kristendom å gjøre, men har alt å gjøre med hinduistisk og buddhistisk meditasjon. Slik meditasjon er en dypt okkult praksis som er utformet slik at man kan komme inn i en endret bevissthetstilstand ("stillheten") og kommunisere med "gud", som tilsynelatende bor i oss alle.

Panteisme: er tanken om at Gud gjennomtrenger alt, men selv ikke er identisk med alt, idet Gud er transcendent. 

"Den stille repetisjonen av et enkelt ord (dvs. ved hjelp av en mantra) kan hjelpe oss å senke sinnet ned i hjertet (dvs. gå inn i" stillheten ") ... Denne type enkel bønn ... åpner oss opp for Guds aktive nærvær ."
- Henri Nouwen, i "Hjertets vei" (Eng: The way of the heart)

Tenk over, om du vil, disse sjokkerende sitatene av Nouwen, som fornekter Guds Ord og som setter seg opp mot Gud:

"I dag tror jeg personlig at idet Jesus kom for å åpne døren til Guds hus, kan alle mennesker gå gjennom den døren, enten de kjenner til Jesus eller ikke. I dag ser jeg det som mitt kall for å hjelpe hver person til å kreve sin egen vei til Gud. "
- Henri Nouwen, i "Sabbatical Journey"

"Guden som bor i vår indre helligdom er den samme som den som bor i hvert menneskes indre helligdom."
- Henri Nouwen, i "Her og Nå"

"Bønn er sjelearbeid fordi våre sjeler er de hellige sentrene hvor alt er ett ... Det er i Guds hjerte at vi kan komme til den fulle forståelsen av enheten av alt som eksisterer» -  Henri Nouwen, i "Brød for reisen" (Eng: "Bread for the journey") (https://fliphtml5.com/kfvvy/pica/basic)

 

Enheten mellom alt som eksisterer. Gud er i alt, og alt er i Gud. Panteisme, som gjør Gud ett med Satan, og Satan ett med Gud. Blasfemi. Og Roy Godwin sier at en falsk lærer som dette kunne ha skrevet "bare for ham"? Verkene til en mann som benekter at Jesus er den eneste veien til Gud, og som hevder at vi kan kreve vår egen vei til Gud; en åpenbar fornektelse og motsigelse av Johannes 14: 6, blir ikke bare hyllet, men ble tidligere også solgt påFfald-y-Brenin? (Jeg finner ikke lenger disse i deres bokbutikk - kanskje fordi Godwin har sluttet der?)

 

 

Det er  relevant å merke seg at Nouwens teologi er uatskillelig sammenflettet med Thomas Merton, en anerkjent romersk katolsk mystiker, som har hatt enorm innflytelse i det i det å bringe den hinduistisk/buddhistisk sentrerende meditasjon (ofte referert til og gjort stueren som kontemplativ bønn) i ordinær evangelisk kristendom. Bokhandelen på Ffald-y-Brenin har også være en leverandør av Mertons like farlige avvik fra den sanne troen!

Legg merke til at på hyllen over og ved siden av Mertons "Contemplative Prayer" er det  bøker om keltisk kristendom av Ian Bradley, inkludert hans "Colonies of Heaven", en beskrivelse som Roy Godwin siterer i sin egen bok "Strømmer av Nåde" som referanse til det keltiske samfunns liturgiske åndelighet: "Det reflekterte himmelen. Himmelen berørte jorden. Rikets dynamikk kom ble tilstedeværende. En himmelsk koloni ble opprettet. Liturgien ble oppmuntring til vekst. " (side 144-145). Er Ian Bradley en forfatter som burde leses og bli stolt på av en gjenfødt troende? Når jeg svarer på dette spørsmålet, refererer jeg til to spesielle bøker skrevet av ham.

Den første er "Nåde, Orden, åpenhet og mangfold: gjenvinningen av liberal teologi", og jeg vil her sitere fra Amazons sammendrag:
«Denne tittelen presenterer en kraftig re-erklæring av den liberale protestantismen i det tjueførste århundre, spesielt i live for den imperative dialog og forståelse mellom de forskjellige religionene... Ian Bradley presenterer fundamentalisme ... som det tjuehundre århundrets store kjetteri og avvik. Han identifiserer og søker å gjenvinne en liberal teologisk tradisjon som eksisterer i kristendommen, islam, jødedommen og de andre store verdensreligionene i det tjueførste århundre.»

Den andre er "Gud er grønn: Økologi for kristne", og jeg vil igjen referere til Amazons sammendrag:
«I Gud er Grønn, gjenoppretter Ian Bradley det grønne hjertet i kristendommen - en Gud som kler villblomster i prakt, minner Job om sin ydmyke del i det kosmiske dramaet og sender en KOSMISK KRISTUS (mine uthevinger) for å foredle og perfeksjonere hele skapelsen ... Ved å knytte sammen Bibelen, de tidlige kristne og den keltiske kristne kirke, og vitnesbyrd om mystikk gjennom tidene, viser Bradley at en hellig verden er hjertet av kristen tro.»

Gjenvinne en liberal teologi? Det viktige for interreligiøs dialog og forståelse? Fundamentalisme er den store 20. århundre kjetteri og avvik? Vitnesbyrd mystikere? En kosmisk Kristus? Det er åpenbart at Bradley er omtrent like sunn og ekte som plastikkpenger.

Ffald-y-Brenin-bokhandelen var tidliger også  velfylt med verkene til Bill og Beni Johnson, senior pastorer i Bethel "Church" i Redding, California. Dette må være et av de farligste "kristne" parene på planeten. Deres "kristendom" er like "ekte" som en glassdiamant, og Bethel har langt mer felles med trolldom og New Age' mystisk åndelighet enn med bibelsk kristendom. 
Fra gullstøv til herlighetsskyer, fra fallende fjær til ildtunneler, fra svevende kuler til en gjenfødt "Jesus", fra å vekke opp sovende engler til gravsugende åndemaning. Nesten alt er tillatt i Bethel under Johnsons (falske) lederskap. Men hvorfor bekymre deg om slike "små detaljer" når bøkene deres har slike skinnende innbindinger og ser så pene ut på hyllene ...

 

 

NAR's syv-fjells mandat (The seven mountain mandate)

Det er dessverre ganske aktuelt å merke seg at Bill Johnson er en hyllet apostel i Den Nye Apostoliske Reformasjonen (NAR). Han er av C. Peter Wagners hovedaktører for herredømmeteologiens bedrag. Dette er en lære hvor man hevder å ha et mandat til å overta alle aspekter av det menneskelige liv og samfunn overalt, og etablere Riket på jorden FØR Jesus Kristus kommer tilbake. Det er et verdenssyn der menneskelig innsats sikrer seieren og Herren er henvist til å være en passiv tilskuer som ikke vil - ja noen sier kanskje at han ikke kan! - kom tilbake før hans Rike er satt opp for ham! Det presenterer en eskatologi som bare kan beskrives som onde ånders lærdommer, og likevel synes ikke Godwin å ha noen skrupler med å la seg assosiere med dette avviket som denne «Latter Rain» bevegelsen representerer. 

Han har/har hatt nære forbindelser med det gjenåpnede «Bible College of Wales» i Swansea (hvor han selv har undervist) og deres overherrer i fjerne Østen, «Cornerstone Community Church» i Singapore (hvor han har forkynt). Denne menighetens senior pastor er Yang Tuck Yoong, som er en mann med klare hyperkarismatiske og herredømmesteologiske sympatier. Han er arrangør av Cornerstone's  årlige "Kingdom Invasion" jamboree, som er vert for noen av de største navnene i den «skjeve» verden av karismania og den nye apostoliske reformasjonen. Årets kongelige invasjon i midten av mars vil ikke være noe unntak, med den uunngåelige Bill Johnson som trekkplaster sammen med Heidi Baker (https://www.kingdominvasion.sg/ki-vi18), Lou Engle, Ed Silvoso og Shawn Bolz, som alle er noen av de mest lysende stjernene i NAR-galaksen. Vi bør også være oppmerksom på at det var Lou Engle og NAR-frontfigur, Dutch Sheets, som ledet feiringen av gjenåpningen av Swansea Bible College (https://www.bcwales.org/).

Et nytt klostervesen og "bønnens hus"

I kjernen av Ffald-y-Brenin åndelige stil er "et nytt klosterliv." Tidligere kjent som «The Caleb Community» (Kaleb-felleskapet), men nå omdøpt til «The Caleb Connection» (Kaleb tilkoblingen), vil jeg la dem beskrive det i sine egne ord, som vist på bildet nedenfor:

Kaleb-fellesskapet

Vi utforsker begrepet som har blitt kalt «Et nytt klosterliv» og et økende antall mennesker kobler deg til oss. Forankret i skriftene, graver vi ut brønnene til Ørkenfedrene (og Mødrene), Keltisk Kristendom og århundrer med monastisk åndelig arv. (Arven fra klosterlivet)

Vi søker å leve i enkelhet innenfor rytmen av lovsang og bønn, studier, arbeid (inkluderer menighetsliv), hvile og lek, idet vi engasjerer oss sammen med Faderens hjerte for å se Jesu herredømme bryte igjennom på jorden i denne stund. 

Vi utforsker begrepet som har blitt kalt «Et nytt klosterliv» og et økende antall mennesker kobler deg til oss. Forankret i skriftene, graver vi ut brønnene til Ørkenfedrene (og Mødrene), Keltisk Kristendom og århundrer med monastisk åndelig arv. (Arven fra klosterlivet)

Vi søker å leve i enkelhet innenfor rytmen av lovsang og bønn, studier, arbeid (inkluderer menighetsliv), hvile og lek, idet vi engasjerer oss sammen med Faderens hjerte for å se Jesu herredømme bryte igjennom på jorden i denne stund. 

Vi tror at bønn og misjon er to vinger på samme fugl. En sikker ’bane’ avhenger av at begge vingene virker i balanse med hverandre. Vi søker å være et bedende samfunn som fører til bønnebasert misjon.

Ok. Hvis de virkelig var så forankret i Skriftene som de selv hevder, er det ingen grunn til at de ville "grave ut brønnene til ørkenfedrene (og mødrene), den keltiske kristendommen og århundrer med monastisk åndelig arv!" Klosterliv, med sin tilhørende "daglige rytme av felles bønn" som vedtatt av Ffald-y-Brenin, er rett og slett en fullstendig ubibelsk oppfatning innført gjennom Romersk katolisisme, og keltisk kristendom, som vi allerede har sett at kun er en gren av det samme, og et uttrykk for katolisismen. 

Når det gjelder ørkenfedrene, var det de Romersk katolske mystiskerne, de kontemplative, som var brohoder for innføringen av hinduistiske/buddhistisk og hedensk praksis i "kirken". Dette er ukristelige praksiser som siden har blomstret som den japanske parkslireknen i vår egen tid  under navn som Thomas Merton, Henri Nouwen,Thomas Keating,Dallas Willard,Richard Foster,Leonard Sweet,Tony Campolo m.fl. 

Den såkalte «Emerging Church» ("den progressive menighet") er grundig infisert av slik praksis, noe også NARs Mike Bickle's «International House of Prayer»(IHOP) i Kansas City er. Vær svær forsiktig når det kommer til "bønnehus", for bare hvordan bønn oppfattes, praktiseres og forfremmes i slike etablissementer, kan i praksis vise seg å være langt utenfor det skriften beskriver bønn til å være - og faktisk ganske vilt!

Det er virkelig mat for tanken å se at Bibelen refererer til et "bønnehus" kun i sammenheng med templet i Jerusalem (Jesaja 56: 7, Matteus 21:13, Markus 11:17, Lukas 19:46), en struktur som ikke har eksistert siden 70 AD. Det ville faktisk være lurt å tenke på at det under den nye pakt er den gjenfødte troende som nå er templet, tilholdsstedet for Gud i tredje person (1 Kor 6:19). Da er det faktisk våre egne kropper som er et "bønnehus" for Herren, og ikke noe eksternt sted.

 

Roy Godwins lære om bønn og det "å forløse velsignelsen"

Roy Godwins oppfatning av og undervisning om bønn som nedtegnet i vårutgaven av magasinet "Anglican Renewal Ministries" (Wales) i 2015, reiser ytterligere meget bekymringsfulle spørsmål om hans tilnærming til dette vitalt viktige aspekt ved det kristne liv:

"Som en etterfølger av Jesus får du det enorme og utfordrende ansvar å gripe fatt i himmelen, tale ut ord og ikke gi etter før du har mottatt på jorden i henhold dine forespørsler/ønsker." 
"En av de viktigste hensiktene med bønn er at vi kanskje mottar det vi ber om."

Her kommenterer Roy Herrens bønn som undervist av Jesus:
"I denne undervisningen ligger grunnleggende for kristen bønn. Vi læres å bringe oss i enighet med himmelens formål, som er utpreget praktisk. VI SKAL PÅKALLE RIKETS KOMME SLIK AT GUDS HERREDØMME KAN HA KONTROLL OVER LIV OG LOKALITET HVOR VI ER, SETTE VÅRE NABOER OG NABOLAG I EN SLIK TILSTAND AT DET SER UT SOM HIMMELEN. OG VI SKAL IKKE STOPPE MED Å SPØRRE TIL VI HAR MOTTATT. " 
(Mine uthevinger)

Har han rett? Vel ... faktisk ... nei! Vi er ikke på noen måte i stand til å gripe tak i himmelen, eller på noen måte  å ikke slippe før vi har mottatt i samsvar med våre ønsker. Dette er ikke å SPØRRE Gud, det er å BEFALE om ham! Er ikke et nøkkelaspekt ved Herrens bønn, ’La din vilje skje’? 

Faktum er at Han (Gud) vet uendelig bedre enn oss selv, hvilke ønsker vi bør samtykke til og hvilke vi burde avstå fra. Og hvis sistnevnte gjelder, vil absolutt ikke mas, uansett mengde, på Gud få Ham til å skifte mening. Han er suveren. Faktisk lærte Jesus selv klart MOT å gjøre noe slikt, og kalte en slik utålmodig oppførsel en HEDENSK praksis og forventning:

«Og når dere ber, så bruk ikke meningsløse gjentagelser, slik hedningene gjør. For de tror de blir bønnhørt på grunn av sine mange ord.» Matt 6:7

Ble ikke apostelen Paulus' inderlige bønn om at Gud skulle fjerne "tornen" hans avvist tre ganger? Nektet Paulus å gi slipp til han mottok det han hadde bedt om? Nei! "Tornen" var der for en hensikt, og han underkastet seg ydmykt under sin Herres vilje, hvis nåde som Skriften vitner om er tilstrekkelig. (2. Korinter 12: 9). Skal vi stride mot en slik tilstrekkelighet, og demonstrere ved våre hardnakkede handlinger at vi holder hans nåde til å være utilstrekkelig under våre forhold?

Har vi evnen til å kontrollere Gud? Har vi virkelig makt i bønn for å "forløse Guds velsignelse" over mennesker og faktisk også over landet, et konsept som har blitt en så viktig del av Ffald-y-Brenins åndelige sminke?

"På fredager blir velsignelser bedt over nabolaget, flokken og hjordene, lærerne og elevene og ekteskapene ...
For Roy Godwin var dette en åpenbaring og en helt ny forståelse av Kristi kall og denne ideen om den troendes prestedømme; "gjøre tjeneste til Gud først og deretter frigjør Guds VELSIGNELSE OVER ANDRE. " {mine uthevinger} (kilde: http://www.ccr.org.uk/about-ccr/goodnews-articles/ffaldybrenin-the-sheepfold-of-the-king/)

Er det ikke Skaperen og Han alene som bestemmer at velsignelsen som kommer ved hver dags soloppgang er både er over onde og gode, og velsignelsen i det liv-givende regnet, som Han lar regner over både rettferdige og urettferdige? (Matteus 5:45). Det er den Allmektige selv som frigir velsignelser - eller holder dem tilbake, om det måtte være - og han trenger ikke vår menneskelige innsats for å frigi noe i det hele tatt! Likevel insisterer Godwin:

Herren reiser opp en arme av bønnekrigere (et konsept som ikke finnes i Skriften) som blir effektive til å forløse himmelen på jorden, uansett hvor de er." 

Har vi virkelig makten til å forløse himmelen? Kraften til å bestemme for Gud, og gi retning til Hans ressurser? Å overtale Han suverenitet og bøye Hans vilje til vår? Er det Han som skal underordne seg oss, eller er det vi som skal underordne oss Ham? Han vil velsigne, eller ja, han vil forbanne, på den måten som tilfredsstiller hans hellige formål, og noen antagelser fra vår side om slike ting er bare det, antakelser, født ut av et subjektiv menneskelig motiv. Som han har uimotsigelig deklarert:
«For Mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke Mine veier, sier Herren. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er Mine veier høyere enn deres veier, og Mine tanker høyere enn deres tanker.» (Jes. 55:7-8)

Slik undervisning om bønn har mye mer å gjøre med "Kingdom Now" eskatologisk håndstående og "trosbevegelsens" teologiske saltoer, enn hvordan vi virkelig er ment å nærme oss Gud i bønn. "Å påkalle kongerikets ankomst" slik at Guds herredømme kan få kontroll over livet og lokaliteten der vi befinner oss, frigjøre våre naboer og nabolag i en slik grad at "det ser ut som himmelen" er heller ikke innenfor vårt oppdrag eller innenfor rekkevidden for de troende som lever i denne nåværende tidsalder.
Enhver idé om at våre nabolag her og nå  eksternt skal se ut som himmelen før Kristi etablerer sitt tusenårige regjering på jorden, er ganske enkelt herredømme-teologisk villfarelse. Våre naboer blir utelukkende, i virkelig mening, frigjort ganske enkelt ved deres personlige oppriktige omvendelse og aksept av Jesus Kristus som deres Herre og Frelser; Det er ikke antall påkallelser av  «kongedømmets komme»-bønner som vil oppnå et slikt resultat, bare den ærlige og ydmyke, trofaste forkynnelse av et rent, helt og kompromissløst evangelium som bringer overbevisningen ved den Hellige Ånd. Vårt virkelige oppdrag? Innenfor vår rekkevidde? Kristus kommer til oss gjennom forkynnelsen av en korsfestet, begravet, oppstått, faret opp til himmelen, sitter ved Faderens høyre hånd for å gå i forbønn for oss og komme snart igjen for å legge alle ting under sine strålende føtter! Vi, kirken, skal ikke bringe himmelen ned til jorden, som Bill Johnson skryter av, men syndere på vei til evig fortapelse, til korsets fot. Og dette korset på Golgata er det eneste som betyr noe ... ikke høykorset på Ffald-y-Brenin.

 

Stiller jeg spørsmål ved om mirakuløse helbredelser har skjedd på Ffald-y-Brenin? Nei, det gjør jeg ikke. Jeg tror fullt ut at Gud kan og gjør det, når det er hans vilje. Men ideen om at Ffald-y-Brenin er et spesielt "tynt sted", som hevdet av dens daglige leder der, hvor himmelen og jorden er på en eller annen måte nærmere, er ikke bare feil, men et farlig bedrag. 

Gud er allestedsnærværende, og overalt på denne planeten er avstanden akkurat den samme fra den som skapte den. Uansett hvor du er, er han alltid så nær (eller faktisk så langt unna) som et individ velger å plassere Ham. Det er ekstremt viktig å gjenkjenne at Gud kan og gjør arbeid i alle situasjoner på en hvilken som helst geografisk plassering. Hans nåde er så uendelig stor at han vil få gjennomslag for sine formål uansett hva. . Og så ofte, til tross for det vi anser for å være hvordan en bestemt person eller et sted som er spesielt "rett" med Gud, når det i virkeligheten er beviselig feil og noe ikke finner støtte i skriften for det, vil hans nåde fremdeles sees på som noe som har innflytelse, PÅ TROSS AV, og IKKE PÅ GRUNN AV personen eller stedet! Dette er noe jeg opplever at jeg ikke kan understreke sterkt nok!

Er jeg i tvil om oppriktigheten til Roy Godwin? Nei, det er jeg ikke. Poenget er at du kan være oppriktig og ha feil og hele tiden og tro på at du har rett. Og å være oppriktig der man har feil er uendelig mye kraftigere enn uoppriktighet når det gjelder å overføre slike feil til andre. Alt for ofte forsømmer vi å gjøre som Skriften oppfordrer oss til å gjøre; teste åndene (1 Joh 4: 1). Vi er nødt til å være gode Berøere, for Guds ord er vårt bevis og ellers av alle ting, vil vi gjøre lurt i å huske på at selv Satan kan komme som en lysets engel (2. Korinter 11:14) og er herren av subtil åndelig forførelse. (1. Mosebok 3: 1)

 

Konvergens: Den store økumeniske kompromissets elv

Som det så ofte gjør; feil føder feil, og bedrag avler bedrag. Jeg vet ikke om Roy Godwin noensinne møtte den nå avdøde, Tony Palmer, som elsket ting som minner om den keltiske kristendom. Han var en biskop i CEEC (Communion of Evangelical Episcopal Churches) og en personlig venn av pave Francis, og som var medvirkende til å skape et nært bånd mellom Vatikanet og evangeliske overløpere som Kenneth Copeland og Arnotts som er kjent for Toronto-bevegelsen. 

Men hvis det er ett ord som best beskriver begge disses teologi, ville dette ordet vært "konvergent". Uten å ønske å skape en for stor digresjon, ville "konvergent" også beskrive David Carr i «Renewal i Solihull» og «St. Leonards Ordenen», en mann som også lenge har trukket vann fra en blybelagt brønn av keltisk kristendom. Konvergens er møtet og blandingen av alle de forskjellige bekker av alt som kaller seg kristent til en stor elv av økumenisk kompromiss, en riktig vanhellig forening av renhet og gift. Slike menn som disse drikker gjerne dypt fra enhver strøm som ser god ut for dem, og fører andre til å drikke av det, med en avfeiende ubekymrethet for hvor kilden kan ligge eller hvilket hav som kan være dens bestemmelsessted. Det er dumt å ikke ta hensyn til Guds ords hastende og tidsløse advarsel:
"Det kan ligge en vei framfor mannen, en vei som synes å være rett, men enden på den er dødens vei". (Ordspr. 16:25)

 

Her er det siste sporet jeg fant etter Roy Rodwin på Ffald-y-Brennings Facebookside (18.12.2019: