The Chosen - en annen Jesus

Fenomenet "The Chosen" bekymrer meg fordi serien fremstiller en Jesus "alle" kan forenes om. Man kan lese den ene hyllesten av serien etter den andre - også blant mennesker som ikke tror, eller som tror på et annet evangelium enn Bibelens. Dette beviser i seg selv at serien viser en Jesus som ikke vekker anstøt. Han vekker i stedet varme, sterke følelser. Blikket hans kan få de fleste til å bli berørt, og kjenne seg tiltrukket av denne mannen. Det kommer frem "vitnesbyrd" om at mennesker ser for seg denne skuespillerens ansikt når de er i bønn til Jesus (!). Dette bør få noen bjeller til å ringe, og få oss til å huske budet om å ikke lage oss noe bilde av Gud, eller falle ned og tilbe dette. Maria får også en annen rolle enn hun har i Bibelen, noe som støtter opp under katolikkenes bilde av forhold mellom Jesus og Maria, og hvorfor katolikker går via Jesu mor når de ber (https://www.katolsk.no/tro/tema/maria).
Jeg mistenker at verden vil bli kjent med en universell Jesus som alle kan kjenne seg ett med, mens Bibelens Jesus sa at Han kom for å sette et skille mellom mennesker. The Chosen passer sammen med Babels enhet. Serien appellerer sterkt til sjelen (følelsene), mens Guds ord skiller mellom sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd (Heb. 4;12).

3 Men jeg frykter at slik slangen forførte Eva med sin list, vil også tankene deres bli fordervet og drevet bort fra den oppriktige troskap mot Kristus.

4 For om den som kommer, forkynner en annen Jesus som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd som dere ikke har fått før, eller et annet evangelium som dere ikke har godkjent før, da kan dere så gjerne leve med det! (2. Kor. kap. 11)

Sentrale personer og skuespillere:
Produsent: Dallas Jenkins
Jesus: Jonathan Roumie

 

Serien tar mål av seg til å presentere "den autentiske Jesus" for verden, men er likevel i stor grad bygget på fiksjon. Trofaste bibellesere se at mye ikke stemmer med de situasjonene de kjenner fra sin bibellesning; det gjelder også flere av menneskene som blir presentert. Sammenhengen Jesu undervisning blir satt inn i, samt rekkefølgen på miraklene som beskrives i Bibelen er også feil.

Serien blir ikke sendt på strømmetjenester eller via en TV-kanal - den er kun tilgjengelig via appen ved samme navn. Selve produksjonen er finansiert via kronerulling. Du kan selv velge om, og i tilfelle hvor mye du vil betale for å se. Så langt er dette den mest suksessrike "crowdfundingen" for en TV-produksjon noensinne.

 

Nicodemus - “So you would place limits on the Almighty?” (Så du vil sette grenser for Den Allmektige?)
Pharisee - “None that are not written in Law.” (Ikke noen som ikke er nedskrevet i Loven)
Nicodemus - “If God did something that you felt contradicted the Torah, would you tell Him to get back in that box that you have carved for Him? Or would you question your interpretation of the Torah? (Dersom Gud gjorde noe som du følte var i strid mot Loven, ville du ha bedt ham om å komme seg tilbake i boksen du har laget for Ham? Eller ville du stilt spørsmål ved din tolkning av Loven?

Is this something that would have even been plausible for Nicodemus to say? Are his questions Biblical? Have you ever been told that you are putting God in a box when you try to uphold the truth of God’s Word? (Er dette noe som ville ha vært plausibelt for Nikodemus å si? Er spørsmålene hans bibelske? Har du noen gang blitt fortalt at du putter Gud i en boks når du forsøker å holde fram sannheten i Guds Ord?). Innenfor NAR- og trosbevegelsen er det vanlig å bli beskyldt for "å putte Gud i en boks" dersom man ikke vil være med på åndelige manifestasjoner, profetier osv. som ikke stemmer med Skriften.

Det er dessverre en vanlig feiloppfatning blant evangeliske kristne at fariséerne var imot Jesus på grunnlag av at de var skrifttro, og at Han var imot deres tolkning. Fariseerne hatet Jesus fordi han avslørte deres forvrengninger av Skriften og at de la til ting som Gud aldri hadde befalt. Han konfronterte deres selvrettferdighet og truet deres posisjoner i sine menneskeskapte religiøse lover.

(Luk. 16;31) Men han svarte: ‘Hvis de ikke hører på Moses og profetene, vil de heller ikke bli overbevist selv om én sto opp fra de døde.’
Farisèerne så ikke poenget med loven; at den avslører at vi ikke selv kan oppnå rettferdighet gjennom gjerninger, men at vi trenger en Frelser. Steinhjertene må forvandles til "kjøtthjerter". Man må bli "født på nytt", slik Bibelen forteller om Jesu virkelige møte med Nikodemus i Johannes evangelium kapittel 3.

 

Hovedrolleinnehaveren, Jonathan Roumie er katolikk, og står ivrig fram med sin praktisering av dette i sosiale medier. Hans "reklame" for rosenkransen og ikoner er betydleig, og har ført til at kristne forteller at de har skaffet seg rosenkrans (https://www.katolsk.no/praksis/bonn/rosenkransen/artikler/rosenkra).

I tillegg er en betydelig del av de som står bak serien mormonere (Dette kommer svært godt fram i den lange dokumentaren på mer enn 5 timer nedenfor). Det er også mormonere som står bak produksjonsselskapet "Angel". Produsent Dallas Jenkins kaller seg en evangelisk kristen, men har ingen problemer med å samarbeide med både mormonere, katolikker og skuespillere som fremstår som noe helt annet enn Jesus-troende i ulike sammenhenger. For kristne bør alt dette vekke stor bekymring.

 

 

 

Her er en svært grundig gjennomgang av personene bak serien og deres tanker om den etter at to sesonger er spilt inn: