The Send Norway - 25.06.2022

https://thesend.no/

 

 

Jeg skrev et debattinnlegg i Dagen, som ble publisert 06.07.2022 (i papirutgaven 07.07.2022)
Take off fra Fornebu

Med en hyperkarismatisk vind fra vest kunne oppdriften merkes for de fremmøtte på The Send Norway, selv på en nedlagt flyplass. Da åndelige «kanoner» fra det lovede land møtte tusenvis av forventningsfulle unge, kjente mange på suget da det karismatiske «flyet» tok av. Man kom høyt nok selv om flere av de mest erfarne i det opprinnelige crewet var satt på bakken.

Blant besetningen som fikk lov til å boarde «flyet» var flere godt trenet i gamet. Feststemningen i forsamlingen steg da de kjente navnene dukket opp. Disse visste å utnytte virkemidlene de er godt kjent med. Bølgene som oppsto ble regnet for å være Den hellige ånd.

Spørsmålet er hvor lenge flyet klarer å holde høyden. Hvor raskt tvinges de som ble med på den luftige turen inn for landing i hverdagens skiftende vær? Her hvor stormene når oss, hvor skrikingen, slagverket og den kraftige basslyden har stilnet, kan flyet komme til å lande med nesen først. Jubelen var mer dempet da nordmenn og andre europeere sto bak mikrofonen. «Over here» er det ikke alle som har øvd like lenge på å utnytte virkemidlene. I øyeblikkets rus føltes det sikkert lett for mange å trykke på menyene i The Send-appen for å bli «aktivert».

«Vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt» og «Kristi kjærlighet tvinger oss» gjelder ikke i 2022. De unge vil uansett være med på dette «Esaias-kapittel-seks-momentet». Hvem ønsker ikke å bli en katalysator for en samfunnstransformasjon? 
Ifølge Teo Hayashi vil tegnet på at Ånden kommer over deg være skjelvinger, elektrisitet, gåsehud og andre fysiske manifestasjoner.

I Bibelen finner vi lite som ligner på Hayashis eller Wards omtale av Ånden. Jesus selv sa at Den hellige ånd skal herliggjøre ham, minne oss om det han har sagt, gi oss kraft til å være hans vitner og overbevise verden om synd, rettferdighet og dom. I NAR-miljøet forventes det likevel at Ånden skal gi deg en «encounter», eller en «blow up» som Siri Iversen så treffende sa det.

Hayashi hadde en seanse hvor han påsto at han hadde fått kunnskapsord. Det var ikke få syke han fant blant sitt unge publikum. Skjedde det noe til Guds ære i denne forbindelse? Han våget vel ikke å misbruke Den hellige ånd til egen vinning?

Katolikkenes representant er vant til å ta andres forkynnelse med «en klype salt». På den andre siden sitter jeg som verken tar til meg Den katolske kirkes lære med salt eller uten. De unge virker lite kjent med forskjellen som finnes mellom Bibelens og Den katolske kirkes evangelium, og få vil visst lære dem det.

Det undrer meg at de lutherske organisasjonene viser vilje til å glemme Luthers oppgjør med Roma ved å applaudere Francis Chans enhetsbudskap. Når vi bare er enige om å stå på barrikadene for politiske saker, som abort- og kjønnskamp, kan vi kanskje rive ut Paulus’ brev til romerne og galaterne fra Bibelen? Chan drømmer om at vi alle skal forenes i et felles måltid. Fordelen for UiO må være at det blir mange land de ikke behøver å sende misjonerærer til.

DKK har allerede dekket store land med sin mystiske religiøsitet. Man blir ikke alltid ønsket varmt velkommen som evangelisk misjonær i katolske land, så det kan jo være greit å slippe. I 2019 var det en debatt i denne avisen om den store vekkelsen som skulle komme via Roy Godwin og hans velsignelser. Den skulle starte i Norge og bre seg utover Europa. Nå er Godwins glans bleknet. Han er fjernet fra Ffald-y-Brennin i Wales, hvor himmelen skulle være nærmere jorden enn andre steder. I dag er det nye åpenbaringer og navn som gjelder.

The Send stammer fra en alltid gyngende amerikaner med store visjoner. Lou Engle har sett at en ny bevegelse skulle oppstå etter Billy Grahams død. Andre skulle overta Grahams «kappe». Vi skal nå kunne forvente store stadioner fylt med mennesker til «the great Harvest». The Send Norway er en av fruktene av Engles drøm. Foreløpig har jeg ikke hørt at The Send har ført til samfunnstranformasjon verken i USA eller Brasil.

Mange av de voksne som var til stede på Fornebu kan ikke vise den unge den vei han ikke bør vandre. Det krever både tid og vilje å komme i dybden på karismatisk og katolsk villfarelse. Ikke alle har viljen til å bruke tid på research når advarslene lyder. Få vil lytte til dem som allerede har gjort det; festbremsene.

Den gråtende profet sier det slik: «Profetene profeterer løgn, og prestene hersker etter det de selv finner på. Og Mitt folk elsker å ha det slik. Man hva vil dere gjøre når avslutningen kommer?»

Selv har jeg vondt av «generasjon prestasjon» som blir pålagt ansvaret for å redde hele verden og dens barn mens foreldrene drar på hytta og slapper av. Jeg ønsker for dem at de av og til får lov til å løpe inn i de utstrakte armene på ham som sa: «Kom til meg alle dere som strever», og at de fikk lov til «å leve et stille og rolig liv i all gudsfrykt og ærbarhet».

Gud er fortsatt i stand til å kalle hvem han vil til å gå ut med evangeliet om ham som ikke skulle skrike eller rope, og ikke la sin røst høre på gatene. Enhver av oss er ambassadører for vårt kommende hjemland akkurat der vi er.

 

 

 

https://thesend.org/statement-of-faith/

thesend

"THE SEND is a catalytic stadium experience with the purpose of activating believers to live a missional lifestyle by adopting and reaching real mission fields, both at home and abroad. Come encounter Jesus and find your purpose at The Send"

#TheSendKC #TheSend #DearGeneration

"THE SEND er en katalytisk stadionopplevelse med det formål å aktivere troende til å leve en misjonerende livsstil gjennom å adoptere og nå ut til ekte misjonsfelt, både hjemme og i utlandet. Kom og møt Jesus og finn din hensikt på The Send".

 

 

23. februar 2019 samlet The Send 58 000 mennesker på̊ et stadion i Orlando, Florida. Sammen med 250 000 deltagere online, erklærte de kamp mot likegyldighet og passivitet. Først med sine ord – deretter med sine handlinger. Hver enkelt deltager ble utfordret til å involvere seg i ett av fem «misjonsfelt». Det ble gitt tilbud om umiddelbar oppfølging, som gjorde at mange fikk hjelp i hvordan de personlig kunne ta del i et misjonsengasjement – enten i sine nabolag, på skoler, til samfunnsansvar eller ved å vie sine liv til folkeslag der Jesu navn aldri har blitt nevnt.

8. februar 2020 ble The Send arrangert i Brasil, med anslagsvis 150 000 deltagere, samt langt over en million deltagere online.

Nå planlegges The Send i Norge.

Sitat av Oddvar Johannessen:
Det kristne ungdomsarrangementet The Send, som skal arrangeres i Telenor Arena 25. juni 2022, er stadig gjenstand for innlegg og artikler i avisene Dagen og Vårt Land. I begge de kristne avisene (og selvsagt i "menighetsbladet" Norge IDAG) får arrangementet nå støtte. Det vektlegges at man ikke trenger å frykte slike åndelige utskeielser som har preget gigantsamlingene på idrettsarenaer i USA og Brasil. Arrangementet i Oslo skal tilpasses en norsk ramme.

Javel? Så kan vi jo lure på hva en norsk ramme vil være når vi vet at noen av de predikantene som kommer, er Francis Chan, Téo Hayashi, Amy Ward og Andy Byrd. La meg her i første omgang konsentrere meg om sistnevnte, siden det er han som er selveste "The Send-sjefen". Han er knyttet til ledelsen i YWAM (Ungdom i oppdrag) på Hawaii (Kona). Han samarbeider nært med den svært ekstreme predikanten Lou Engle, som ledet forløperen til The Send, faste- og bønnebevegelsen The Call.

Relativt nylig dro Andy Byrd og Lou Engle sammen til Houston, Texas - der de besøkte den ekstremkarismatiske menigheten Inspire Church. Forut for The Send Norway på Telenor Arena, nærmere bestemt 14. mai 2022, skal det arrangeres et The Send i Kansas City - på et fotballstadion som rommer hele 76.000 mennesker. Lou Engle har en viktig rolle i forberedelsen av dette. Besøket i Houston var et ledd i promoteringen.

Både i USA og i Norge arrangeres det en rekke "pre-rallies" forut for selve The Send-evenementene. Det er rimelig å tolke dette som et forsøk på å bygge opp en internasjonal ungdomsbevegelse, selv om den norske ledelsen vektlegger at det kun er snakk om et enkeltarrangement.

Lou Engle kommer ikke til Norge, men han spiller en sentral rolle i den internasjonale The Send-bevegelsen - noe også pastor Jan-Aage Torp (som kjenner ham godt fra tidligere samarbeid) hevdet i et nylig FB-innlegg.

 

Det eksisterer en idè om at stadionarrangementer som The Send handler om å ha overtatt "Billy Grahams kappe"

 Under The Send i Brasil i 2020 sto Loren Cunningham, stifteren av YWAM, på scenen og fortalte at han hadde vært vitne til at Reinhard Bonnke hadde "passed his mantle over to Daniel Kolenda" - og han brukte nettopp fortellingen om Elia og Elisja som referanse.

https://bereanresearch.org/lou-engel-ends-the-call-to-activate-billy-grahams-mantle/?fbclid=IwAR3P1lrsfEWm3niyL4pAVlZ6pcaZZyystURVQNaGp7tKzic3ZYS4IIIKH_I

 

- Then, in his closing remarks, President Trump prayed a very poignant prayer for our nation, “that all across this land the Lord will raise up men and women like Billy Graham to spread a message of love and hope to every precious child of God.”

- This prayer strikes at the core of what we understand to be on God’s heart in this prophetic moment. Lou Engle wrote on the day of Graham’s death, “It is my conviction that his passing is the signpost of a new day of evangelism and stadium Christianity breaking forth in America again.” For several years the Lord has been alerting us that Billy Graham’s death would mark an important shift in the earth.

- Benny Hinn prophesied in 2012 that when Graham transitioned into glory there would be a company that would “move into a manifestation of power where there won’t be just power on one or two, but upon multiplied thousands.” He said “It will be the key, the sign, of the beginning of the greatest revival on Earth’.” Hinn continued, “Billy is about to go home. And when he does, I’m telling you, the whole church, get ready.”

-Shortly before Azusa Now, Chris Berglund had a dream in which he saw T.L. Osborne, Billy Graham and Derek Prince circled in prayer in the upper section of the stadium. Then, last summer he was told in a dream, “At Billy Graham’s home-going the greatest evangelistic outpouring will be ushered in.”

-Earlier in February, Neville Johnson published a similar word saying, “Billy Graham will make the journey home in this season, leaving behind a mantle that many will pick up. His mantle will be joined with the mantle that T.L. Osborn left behind, and this dual mantle will manifest as one evangelistic mantle that has never been seen in the earth before. With the integrity that Billy Graham had and the mighty signs and wonders that T.L. Osborn moved in, those who move in this dual mantle will reap an enormous harvest.”

- Just days before Billy Graham’s death, Lou was fasting and praying when the Lord spoke to him about the passing of Elijah’s mantle to Elisha. Lou was immediately gripped with thoughts of Billy Graham. Right then he wrote in the margin of his Bible alongside 2 Kings 2, “I will not let you go Billy Graham until you let a double portion of your spirit be upon me and a new generation of evangelists.”

https://www.thebriefing.us/blog/021-billy-grahams-mantleFra avisdebatt i Dagen
:

Dagen 03.11.21 (Meninger)

The Send: Ikke enhver bevegelse er en vekkelsesbevegelse

Tor Inge Østebø

 

Dagens redaktører forsvarer det planlagte arrangementet «The Send» i Norge til neste år. Jeg synes nok de tar for lett på Arne Helge Teigens opplysende artikler (i Dagen og «Foross») om de som opprinnelig står bak og har vært aktive i The Send.

Ikke alle bevegelser bør kalles vekkelsesbevegelser. The Send er tuftet på sentrale, sterke «profeti-forkynnere» og på at det gjelder om å bli med på oppfyllelsen av deres profetier. Sjelesorg og sunn veiledning er til en viss grad byttet ut med «soaking», «profetisk betjening», «ta apostolisk autoritet», «ta herredømme», manipulerende og suggererende talemåter som tolkes som en særlig «salvelse» av Ånden og så videre.

Vi finner ikke noe av dette positivt omtalt i Bibelen. Det er en type tro, tale, ledelse og menighetsliv på siden av det som der fremstilles for oss som en sunn lære og tro.

De som står bak The Send i Norge sier at arrangementet her vil være «tilpasset» vår kultur. Men de har, så vidt jeg har kunnet registrere, ikke tatt et oppgjør med, og ikke advart mot de usunne elementene og forkynnelsen som denne bevegelsen er sprunget ut av.

Tvert imot har de snakket varmt om bevegelsen, og om de miljøer hvor den har sitt utspring, og implementert mye av det i sine egne fellesskap. Hvordan kan vi anbefale deres arrangement for våre ungdommer?

Jeg synes synd på de ungdommer som ledes til å tro at dette kommer fra Gud, eller at dette er det viktigste Gud har å si i vår tid. Vi oppfordres i Skriften til å be om Guds og Åndens ledelse, men den lærer oss ikke å søke etter et «profetord» i enhver situasjon vi står overfor.

Den som vil høre Åndens stemme, må først og fremst lytte til Guds ord. Ved flere anledninger omtalte Jesus Skriftene, såvel som sin egen forkynnelse, som Guds ord, ordet som går ut fra Guds munn.

Hebreerbrevet følger opp med å innlede skriftsitater med: «Som den Hellige Ånd sier.» Det er de Hellige Skrifter, profetenes liv og forkynnelse, Jesu eget liv og budskap og de ord apostlene gav oss, de som etter Jesu løfte var blitt minnet om hva Jesus hadde lært dem, og i tillegg ble ledet av Den Hellige Ånd til hele sannheten. Det er deres budskap vi har fått, og som vår tro er bygget på.

Bibelen formaner oss til å prøve all tale, og jeg kan ikke annet enn å se de ovenfor nevnte tingene som en avledningsmanøver fra Jesu og menighetens fiende og motstander, slik at vi skal søke noe annet enn det fokus vi finner i Skriftens eget ord og budskap.

Han som kommer til oss i saueham, som Jesus sa, det vil si som en av oss. Som en lysets engel; ja, som om de er tjenere for rettferdigheten, skriver Paulus.

Men det er falskt og usunt. Alltid noe som virker mer spennende og fengende. En ny profeti for vår tid. Noe vi selv har en større rolle i. Noe som «klør i øret», som Paulus sa det.

Den som vil ta til seg Bibelens eget ord, vil finne mer enn nok av spenning i de Hellige Skrifter; profetenes liv og tale; Jesu liv og tale, menighetens tilblivelse og alt hva den gikk, og må gå, igjennom i denne verden, og dens kamp for det rene evangelium.

Løsningen for vår tid er ikke å bli med i en usunn bevegelse, uansett hvor mye «liv og røre» der måtte være. Bibelen er realistisk, og oppfordrer oss til å våke og be, så vi ikke skal føres vill. Det er snakk om å stå støtt, om utholdenhet og trofasthet.

Vill-ledere er, til ulike tider, rikt utrustet med lederegenskaper og talegaver som sin tids mennesker responderer på. Advarslene mot dette arrangementet har vært på sin plass, og jeg undres over at ikke organisasjoner som Indremisjonsforbundet og Norsk Luthersk Misjonssamband kjenner ansvar for å gi veiledning inn i vår tids åpenhet for dette virvar av spektakulære fenomener.

 

 

Her er noen av de som har forsvart The Send i Dagen:

Alv Magnustidligere leder Ungdom i Oppdrag

Rolf Kjødeførstelektor ved NLA Høgskolen

Sten Sørensenstyreleder i Troens Bevis Verdens Evangelisering

Trond Løbergsokneprest i Klemetsrud og Mortensrud menighet

https://www.dagen.no/meninger/appell-til-dagens-kristne-voksengenerasjon/?fbclid=IwAR00GCULCDUkZnwIjgxO86wD4Ib4j65HEky_I95tjKWoPoSq1FMKLtG-LZ8

 

 

Todd White ble annonsert, men senere trukket fra programmet pga mye kritikk i mediene:

https://www.youtube.com/watch?v=FvR6yATpFsY

Dagen: Fjerner Todd White som taler på The Send etter reaksjoner

Dagen: Derfor er Todd White fjernet som taler på The Send

 

Det virker ganske tydelig at de utenlandske navnene som kommer til The Send Norway har forbindelser til hverandre gjennom bl.a. Andy Byrds nettverk (Circuitriders)
https://podtail.com/de/podcast/circuit-rider-trainings/gospel-of-the-kingdom-teo-hayashi-21-project-2021/

https://podtail.com/de/podcast/circuit-rider-trainings/story-of-circuit-riders-and-the-send-andy-byrd-21-/

 

 

 

 

Profetier, åndelige traumer og faren for troshavari

Debatt

Tommy Tollefsen - Barne- og ungdomspsykiater

Publisert i Dagen: 19.10.2021

 

Hva sender vi våre ungdommer til? Pinse Ung, sammen med flere andre kristne organisasjoner, står som partner for det planlagte arrangementet «The Send» i Telenor arena til sommeren.

Før jeg melder på mine egne ungdommer, velger jeg å se et fire og en halv timers digitalt møte fra «The Send online» med Daniel Koleda, Todd White, Lou Engle og Brian Brennt.

Jeg kjenner «flashbacks» fra 90-tallet, fra egen ungdomstid, og konkluderer med Forkynneren at det er «intet nytt under solen».

Profeti fra 2004

Budskapet forankres i flere profetier, og særlig en 2004-profeti som kan forutse en pandemi, en trengselstid, at kongressen blir stormet med det amerikanske flaggs krenkelse, samt en president med munnkurv. Etter denne trengselstiden vil det komme en tid med stor vekkelse.

Det er denne innhøstingen «The Send» skal bidra med å virkeliggjøre. The Send erklærer krig mot likegyldighet og etterspør ungdom som kjenner sin besøkelsestid og er villige til å bli dedikerte utsendte til denne innhøstingen.

Etter et stadionmøte i Brasil var det over 50.000 unge som skrev under på at de ville faste i 40 dager. Før dette skulle det være 28 dager med lovsang. Alt for å berede grunnen til den store innhøstingen der ungdom skal misjonere i sitt nabolag og krysse landegrenser for å bringe evangeliet ut og høste inn sjeler.

Massemønstring

Det hele er så imponerende, med flinke predikanter som ber og forkynner intenst, repeterende og høyrøstet med kraftig patos.

Det er massemønstring av tusenvis av unge på store stadioner, spektakulære profetier og helbredelser, og det besnærende budskapet om at vi lever i en spesiell besøkelsestid som du kan miste hvis du ikke blir med !

Budskapet henvender seg til det narsissistiske i meg, det som vil kjenne seg sterk, kraftfull og være med på noe ekstraordinært. Min forsakelse gjennom langvarig bønn, lovsang og faste nærer stoltheten i meg. I motsetning til de likegyldige, er jeg en dedikert soldat i denne krigen.

Åndelige traumer

Som psykiater frykter jeg at dette er oppskriften på å skape åndelige traumer. De ulike vekkelsesprofetiene gjennom 90-tallet ble aldri oppfylt eller innfridd, men etterlot seg en mengde desillusjonerte kristne.

Hva skjer når gapet mellom mine reelle erfaringer og det som ble profetert og proklamert blir for stort? Enten bryter man med miljøet med sannsynlig troshavari, eller man holder sterkere fast på «kartet», mens man snubler rundt i «terrenget».

Noen vil gjennom hardt arbeid, terapi og sjelesorg kunne reetablere en sunn tro. En tro som ikke har sin kilde i mitt behov for å kjenne meg sterk og utvalgt til noe grenseoverskridende og spektakulært, men en tro som har sin kilde i kjærligheten ifra en Skaper som tåler hele meg.

Skal Pinsebevegelsen sende sine ungdommer i krigen for å oppfylle noen predikanters profetier? Herved er utfordringen til ransakelse og retningsendring gitt.

 

 

 

Oppfordringen til "å forandre verden" 

Mange steder hvor de predikantene som er blitt "superkjendiser" opptrer klør disse folk i øret ved å prøve å få oss til å tro at vi alle er kalt til å bli "noe helt spesielt". Dette er en sikker oppskrift for å bygge seg en tilhengerskare som aldri får nok av slike budskap som taler til vårt ego. Mange bruker på denne bakgrunn store deler av sin åndelige vandring til en hvileløs jakt på å "lete etter Guds plan og hensikt" med akkurat mitt liv. Om man ransaker seg selv; kan det være narsissisme som som i virkeligheten ligger bak denne drømmen om å bli "noe stort" i Guds rike? Er drømmen om alt "det store" man skal utføre i virkeligheten en byrde pålagt oss av Gud, eller er det egentlig menneskenaturens hang til å søke mot å bli beundret av andre mennesker som ligger bak?

Blant mange andre er også Francis Chan et eksempel på en talsmann for slike drømmer om en helt spesiell hensikt for den enkeltes liv, noe som er fjernt fra det hverdagslivet de fleste oss i det daglige lever i, og mest sannsynlig også er kalt til å leve i. Vi lever vårt kristenliv akkurat der vi er, og er ambassadører for evangeliet enten vi vasker gulv eller er statsminister. Dersom vi reflekterer litt, vil vi raskt forstå at det umulig kan være meningen at alle kristne skal være i betalt heltidstjeneste for å forkynne eller ha andre betalte tjenester i Guds menighet. De aller fleste av oss har nok med å leve helt vanlige liv med jobb og familie. På en arbeidsplass kan ikke alle være ledere. Noen må gjøre jobben, som de små tannhjulene i en maskin.

"For vi er Hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud har gjort ferdige på forhånd, for at vi skulle vandre i dem" (Ef. 2;10)


Så hva er da "gode gjerninger"? 
"Bli derfor Guds etterfølgere, som Hans kjære barn.
Og vandre i kjærlighet (i det daglige liv), slik også Kristus elsket oss og ga seg selv for oss, en offergave og et blodig offer for Gud, som en velbehagelig duft.
Men hor og all slags urenhet eller grådighet skal ikke engang nevnes blant dere, slik det sømmer seg for de hellige..." (Ef. 5;1-3)
"Vandre som lysets barn" (Ef. 5:8)
"Se da til at dere vandrer varsomt, ikke som uvise, men som vise" (Ef. 5;15)

Ef. 5;22 osv... Vær en god ektefelle, gode foreldre, gode barn.... i det daglige, hverdagslige liv. Dette er velbehagelig for Gud. Vi trenger ikke å gå til verdens ende for å utføre de gode gjerninger vi er skapt til i Kristus.
Titus 2;9 Vise troskap på jobb...
"Derfor formaner jeg først av alt til at det blir gjort påkallelser, bønner, forbønner og takksigelser for alle mennesker, for konger og alle som har myndighet, så vi kan leve et stille og fredelig liv i all gudsfrykt og ærbødighet. For dette er godt og velbehagelig for Gud, vår Frelser, Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse" (1. Tim. 2;1-4)

 

Jeg mener at The Send er med på å nøre opp under slike falske drømmer, som lett faller "i god jord" hos idealistisk ungdom.

Francis Chan mener, i motsetning til hva Bibelen lærer, at Jesus ikke døde på korset for at vi skulle leve "ordinære liv".... :

 

 

Sitat av Sigmund Voll Ådnøy (Facebook):

«THE SEND-HISTORIEN»

Merk dere at klipp fra denne videoen er brukt av The Send Norway, i promotering av det norske møtet i 2022. Blant annet her: https://youtu.be/lKEak-AWuSI?t=59. Jeg regner med at dette (sammen med flere andre ting) er et tegn på at møtet i Norge ikke er særdeles løsrevet fra USA, Karismania og co.

[LOU ENGLE, GRUNNLEGGER AV THE CALL, VUGGENDE ...] "I 2011 fant det sted et større skifte i åpenbaring. Noen villmenn fra Ungdom i oppdrag kom gående inn i stua mi - og de begynte å profetere: "Det kommer et skifte for THE CALL! Det vil ikke bare være faste og bønn, men proklameringen av evangeliet, tegn og under, og stadioner vil bli fylt. Og Billy Grahams kappe kommer over nasjonen." Og så sa de: "THE CALL kommer til å lede til THE SEND." Og det slo meg: Kanskje THE CALL er en forløper for en ny Jesus-bevegelse som er på vei! Det sjokkerte meg [...] det sted og den tid da Billy Graham døde. I det øyeblikk kommer et massivt skifte, og det vil ikke bare være Johannes døperen - det vil være Jesus evangelisten! Det kommer til å fylle stadioner i Amerika!Fra og med det øyeblikket eksploderte en drøm i min ånd: at hvis jeg så stadioner fylt av unge som fastet og ba - hvorfor ville jeg ikke tro at jeg skulle få se stadioner fylt av massiv evangelisering, tegn og under og mirakler, og hundretusener av folk bli frelst i Amerika? Hvis jeg så den første oppfyllelsen, hvorfor kunne jeg ikke ha tro på den andre oppfyllelsen?"

[DANIEL KOLENDA, CHRIST FOR ALL NATIONS (MINI-BONNKE)]"Så det vi ser, er at det er visse øyeblikk i historien når Guds kraft er til stede for å gjøre noe utenom det vanlige. Det fins en anledning. Det fins ei åpen dør. Og det som skjer, er at hvis den generasjonen vil trå inn gjennom den åpne døra ved tro og handle, kan de bokstavelig talt se at historien blir forandra. Og jeg ber om at noen få mennesker - om det så bare er ett - at noen kommer til å være sånn: "hør, jeg kommer til å betale hvilken som helst pris for å få et gjennombrudd i Guds herlighet. Få et gjennombrudd for en hel nasjon."

[ANDY BYRD FRA UNGDOM I OPPDRAG (SOM SKAL TALE PÅ THE SEND NORWAY)]"Vi maner 60 000 troende til å samles fra nasjonen og jordas nasjoner - til å tro at THE SEND blir en katalytisk æra for en ny, global misjon og evangelisering i hele Amerika."

[LOU ENGLE]"Vi tror at på denne dagen vil noe forflyttes og føre oss inn i det jeg tror er verdensvid overgang til den største Jesus-bevegelsen vi noen gang har sett."

Min oversettelse Video lagt på YouTube av ekstremisten Lou Engle selv:https://m.youtube.com/watch?v=MvvMHzkHwp8

Engle - ekstremist? Ja. Jeg viser til bl.a. stikkord som Uganda og "Jesussoldaten", boka av Anders Torp.

 

Kobling mellom Lou Engle og Andy Byrd. Sistnevnte kommer til Norge.

I videoen under refereres bl.a. til det kjente NAR-fenomenet "impartation". Det snakkes om "transformation", om "kunnskapsord", om å gå inn på universitetscampuser og "profetere over folk", "fire", elektrisitet osv. Dette kalles for "å leve ut evangeliet".

 

 

The Berean Call forteller om den ånd som er i samme nettverket som The Send: