Hva er NAR?

 

I lenkene nedenfor kan man lese og høre litt om hva den løse bevegelsen kalt New Apostolic Reformation dreier seg om:

https://www.foross.no/aktuelt/nar-en-ny-apostolisk-reformasjon-2/

https://www.foross.no/aktuelt/nar-bevegelsen-og-de-politiske-profetiene


Podcast med Arne Helge Teigen i Vennesla 2020 - del 1:

https://fbb.podbean.com/e/arne-helge-teigen-nar-del-1/

 

Podcast med Arne Helge Teigeb i Vennesla 2020 - del 2:

https://podcasts.apple.com/no/podcast/fbb-for-bibel-og-bekjennelse/id1443990645?l=nb&i=1000497509386


Nedenfor følger noen taler/seminarer som forsøker å sette lys på hvordan NAR skiller seg betydelig fra det klassiske evangeliet og Ordet om korset